Nieuws/Financieel
1289660
Financieel

’Hypotheekfraude ABN Amro werd gedoogd’

AMSTERDAM - Het pijnlijke dossier van fraude met hypotheekadviezen, dreigt voor ABN Amro te ontsporen tot een serieus intern probleem. Leidinggevenden hebben de praktijken altijd gedoogd, zeggen betrokkenen tegen De Telegraaf.

Het aantal van ‘valsheid in geschrifte’ verdachte hypotheekadviseurs van ABN Amro is in nog geen drie weken maar liefst vertienvoudigd. Negentig adviseurs van de bank zijn nu op non-actief gesteld, meldde de bank vrijdag. Dit waren er aanvankelijk slechts negen. Nog ‘tientallen andere’ verdachten moeten nog worden gehoord.

Een insider meldt dat het aantal geschorste adviseurs inmiddels al op 130 zit, en dat ook een manager thuis in afwachting van sancties zit. ABN Amro houdt het desgevraagd op 90. Een woordvoerder zegt niet bekend te zijn met het bericht van een geschorste manager. Twee geschorsten, die alleen op basis van anonimiteit willen spreken, zeggen dat zij sinds hun schorsing niets van de bank horen en zijn opgedragen zijn hun mond te houden.

Kloof

Het naar huis sturen van zo veel adviseurs komt op een pijnlijk moment. De imagoschade doet ABN Amro geen goed, na het toch al als klucht verlopen benoemingsproces van een nieuwe ceo. Tegelijk maakt de bank door de licht oplopende hypotheekrente een ongekend drukke periode van af- en oversluiters door. „Dat realiseer ik me goed”, zegt algemeen directeur Frans Woelders van ABN Amro Retail, die desondanks doorgaat met het interne onderzoek.

Woelders gaat de gebeurtenissen zelfs voorleggen aan de Stichting Tuchtrecht Banken, om na te gaan of de bankierseed is geschonden. Eén geschorste adviseur meent juist dat er in het belang van de klant is gehandeld, zoals de eed voorschrijft. Hij wijdt de problematiek aan de kloof tussen de top en werkvloer van ABN Amro. „Dit is echt een typisch voorbeeld van de top te ver staat van het werk van het personeel. Er is geen fraude gepleegd, en niemand is benadeeld.”

Een medewerker uit Noord-Nederland zegt zelfs dat leidinggevenden al jaren op de hoogte zijn van de situatie met hypotheekdossiers. „Ze hebben dit gedoogd en gezegd dat we niet Roomser moeten zijn dan de Paus”, vertelt hij. ABN Amro laat weten dat ook de rol van leidinggevenden niet buiten beschouwing wordt gelaten in het interne onderzoek.

Achterafcontrole

Na de introductie van een nieuw computersysteem bij de integratie van ABN Amro en Fortis, werd een aparte afdeling bij de bank opgezet om sinds 2013 afgegeven hypotheekadviezen aan ‘kwaliteitscontroles’ te onderwerpen. De vele kleine wijzigingen die werden gevonden hadden geen invloed op het aanvankelijke advies, zegt ABN Amro ook zelf.

Adviseurs moesten de verbeterde hypotheekadviezen opnieuw laten tekenen. Als klanten dit weigerden, voegden veel adviseurs de aanvulling bij het originele advies. Dit vanwege hoge werkdruk en uit frustratie over een ‘absurd’ controleproces.

Woelders erkent dat ‘we misschien in het proces wel zijn doorgeslagen in de terugkoppeling naar klanten’: „Maar wat de redenen ook zijn geweest om dit te doen, ze waren allemaal verkeerd.” Volgens Woelders hebben ook ‘ruim 800 hypotheekadviseurs deze keuze niet gemaakt’. Hij kondigde gisteren aan mogelijke arbeidsrechtelijke maatregelen ‘op individuele basis’ te gaan vaststellen. Sancties kunnen variëren van berisping tot ontslag.