1290912
Financieel

Productie komt terug

Bij technologie zie je dat er steeds vaker ‘sprongen’ gemaakt worden door de voortdurende verbeteringen bij computerchips. Aan de ontwikkelingen bij robotica en 3D-printing is dat vind ik ook heel goed af te lezen. Want bij deze twee technologieën is sprake van een forse versnelling. Dat zie je onder meer terug in fabrieken over de hele wereld. Het heeft nu zelfs invloed op het industriebeleid van landen. En op de verdeling van de mondiale werkgelegenheid!

Robots kennen we al heel lang in de industrie. De eerste robots werden al in 1961 in een fabriek van automobielfabrikant Ford geïnstalleerd. En daarna kwamen er in fabrieken steeds vaker robots voor repetitieve handelingen. Maar de robots zijn juist de laatste 5 jaar door die verbeterde chiptechnologie steeds beter, verfijnder geworden. Nu zijn er al robots die preciezer dan een chirurg kunnen opereren! Die precisie wordt uiteraard ook in de industrie zeer gewaardeerd. Je kunt bijna geen productiehal meer binnenlopen en je ziet er robots. Die gestaag en zonder morren en als het nodig is 24 uur per dag aan het werk zijn.

3D-printing

3D printing was anders dan robotica tot enige tijd geleden nog geen factor van belang in de productie. Het was vooral een leuke gadget en hobby voor geïnteresseerden. Maar ook hier is het rap gegaan. Door diezelfde technologische ontwikkelingen – en lees dan vooral verbeteringen bij de computerchips – zijn de 3D-printers in korte tijd veel krachtiger en nauwkeuriger geworden. Juist in het bedrijfsleven wordt zo’n ontwikkeling snel opgepikt. De huidige generatie 3D-printers is al meer dan goed en snel genoeg voor hoogwaardig productiewerk. Daarom is de recente stap van Mercedes-Benz Trucks zo begrijpelijk, en betekenisvol. Want sinds begin september dit jaar heeft Mercedes de stap gezet om een dertigtal onderdelen niet meer op voorraad te houden.

Voorraadbeheer

Terecht kreeg deze stap van de Duitse automobielfabrikant veel publiciteit. Want het is nogal een verschil. In je fabrieken in Brazilië en op andere locaties auto’s in elkaar zetten. Of in Duitsland on demand productie doen. Met onderdelen die geprint worden als ze nodig zijn. Je voorraadbeheer wordt dus een stuk eenvoudiger en goedkoper! Het enige wat je nodig hebt, is een serie goede 3D-printers en de grondstoffen om mee te printen. Je kunt dus produceren op de plek waar ook je afzetmarkt is. Ook met robots kan productie overal ter wereld plaatsvinden: of een robot nu aan het werk is in Born of in Zhengzhou maakt namelijk in wezen niets uit. Zo zal NedCar in Born in Nederland de Mini Countryman produceren, jaarlijks 100.000 stuks. Helemaal door robots gemaakt! Productie die we hier in Nederland houden dus.

Reshoring

Bovendien gaat de productie van de Nedcar hier arbeidsplaatsen opleveren. Net zoals de productie van de onderdelen door Mercedes-Benz in Duitsland arbeidsplaatsen oplevert. Werkgelegenheid die in het westen erbij komt. De afgelopen decennia hadden veel westerse bedrijven hun productie juist naar vooral Azië verhuisd. Landen zoals China, Vietnam en Cambodja, waar de arbeidskosten veel lager zijn. Dat leidde er natuurlijk toe dat er veel werkgelegenheid verdween in het westen. Maar nu is er een omgekeerde beweging aan de gang. Want als je met nauwkeurige 3D-printers en robots 24 uur per dag hoogwaardig kunt produceren, valt het kostenvoordeel van lage lonen steeds meer weg. Temeer daar het dure vervoer van producten vanuit lage lonen markten naar de afzetgebieden in het westen niet meer nodig is.

Vervuilend vervoer

Een niet onbelangrijk extra neveneffect vind ik dat je daarmee veel CO2-uitstoot voorkomt. Immers, als je producten niet over grote afstand met grote transportschepen hoeft te vervoeren, wordt heel wat vervuiling voorkomen. Specialisten denken dat reshoring – terughalen van maakproductie uit lagelonenlanden – door de ontwikkelingen bij robotica en 3D-printing alleen maar zal toenemen. Dat biedt tevens mogelijkheden voor een evenwichtigere verdeling van arbeidsgelegenheid over de wereld. Dat lijkt mij niet ongunstig. Zeker niet in deze tijd, waarin veel mensen in het westen door slinkende werkgelegenheid het gevoel hebben niet meer mee te doen.

Deze column is geschreven door Robert Schuckink Kool, directeur bij Trend Invest