Nieuws/Financieel
1292406
Financieel

Economie groeit verder

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van dit jaar verder gegroeid, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De economische groei kwam uit op 0,7% en is vooral toe te schrijven aan de uitvoer en consumptie. Het is het tiende kwartaal op rij dat er sprake is van groei.

,,We doen het veel beter dan de landen om ons heen”, zegt hoofdeconooom Peter Hein van Mulligen. ,,We zitten na drie kwartalen op een groei van 2,1% op jaarbasis en dat is een stuk hoger dan de voorspellingen van het Centraal Planbureau.”

Zo hebben consumenten afgelopen kwartaal opnieuw meer uitgegeven in de horeca, e naan recreatie en zorg. Verder hebben zij meer besteed aan elektrische apparaten en auto’s.

Ook de investeringen namen toe. Bedrijven hebben meer uitgegeven aan vliegtuigen, vrachtwagens, opleggers en computers. Verder zijn de investeringen in vervoermiddelen en woningen aanzienlijk gegroeid.

De export leverde eveneens een belangrijke bijdrage aan de economische groei. In september werden er vooral meer transportmiddelen, chemische producten en machines en apparaten uitgevoerd. De export groeide in die maand met 4,6% ten opzichte van een jaar geleden.

Volgens van Mulligen heeft de aantrekkende economie positieve gevolgen voor de arbeidsmarkt. Zo is de werkloosheid het afgelopen kwartaal met 37.000 gedaald tot 505.000 personen. De daling was het sterkst onder de groep 45 tot 75 jaar.

,,Het herstel op de arbeidsmarkt is daarmee structureel. We zien verder dat bedrijven steeds vaker mensen in vaste dienst nemen”, aldus Van Mulligen.