Nieuws/Financieel
1292822
Financieel

De impact van Donald Trump

Keer op keer deed Donald Trump de wereld verbaasd staan tijdens zijn campagne. Zijn strategie was gebaseerd op het benadrukken van de tekortkomingen van zijn opponent Hillary Clinton.

De strategie heeft gewerkt en zo kon de toekomstig president de volle winst pakken.

Daar hadden niet veel mensen op gerekend. Hillary Clinton was de gedoodverfde winnares van de verkiezingen.Volgens Clinton zelf is de FBI schuldig aan haar nederlaag. Het was het kantelpunt van een lange strijd.

Als er iets is dat wij dit jaar geleerd hebben is het wel verkeerde inschattingen maken. Een Brexit leek onwaarschijnlijk, Clinton zou de nieuwe president worden, een Trump-overwinning zou desastreus zijn.

De kiezer heeft het laatste woord, zo ook de belegger. En dat laatste woord blijkt nu haaks op de voorspellingen te staan. Aandelen gingen heel even onderuit, om dezelfde dag nog snel te herstellen. Vrijdag sloten de Amerikaanse beurzen al weer op een hoogtepunt.

Waar het om gaat is dat de kiezer genegeerd wordt. “Het zal zo’n vaart niet lopen”, wordt er gedacht. “Kiezers zien in dat een Brexit desastreus is voor het Verenigd Koninkrijk”. “Kiezers zien in dat Donald Trump een nietszeggend alternatief is”.Althans, zo is de gedachte. Maar de waarheid blijkt anders. 

Populisten

Als wij naar een verklaring voor al die verkeerde inschattingen zoeken, ligt het antwoord voor de hand. Brexit aanhangers, Trump aanhangers, Wilders aanhangers, Le Pen aanhangers vallen in de categorie populisten.Nu wordt die categorie vaak gezien als minder intellectueel, impulsief en niet diplomatiek.Een categorie die stigmatiseert, discrimineert en polariseert.En wie wil zich daarmee vergelijken? Het punt is dat vele kiezers er niet openlijk voor uit durven te komen waar hun voorkeur naar uit gaat. Immers, je wilt niet graag als aanhanger van één van bovengenoemde categorieën gezien worden. 

Stille kiezers

Dat zijn dus geen zwevende kiezers, maar “stille kiezers”. En daar had niemand rekening mee gehouden.In een tijdperk waarin populisten van zich laten horen, zijn peilingen dan ook weinig waard. Waar het om gaat zijn de stemmen op de verkiezingsdag zelf.

Het tijdperk Trump zal veranderingen brengen. Reken er vooral niet op dat hij de lijn van Obama zal doorzetten. Daar is de Republikein heel duidelijk in.

Handelsakkoorden worden herzien, terugtrekking van het vrijhandelsverdrag TTP, fiscale hervormingen, de leden van de NAVO worden op scherp gezet, wie niet voldoende bijdraagt hoeft niet op steun te rekenen. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Wellicht kan hij de onafhankelijkheid van de Federal Reserve op scherp zetten, al zijn velen van mening dat dit een brug te ver is.

Begrotingstekort

Trump zal vele van zijn plannen doorvoeren, waardoor het begrotingstekort verder zal oplopen. Het geld zal rechtstreeks de Amerikaanse economie ingaan.

Hierdoor loopt de inflatie en economische groei op. De rente zal daardoor ook oplopen.De eerste rentestap zal in december worden genomen, het moet al vreemd gaan wil dat niet gebeuren. Al was die rentestap er ook gekomen als Clinton had gewonnen.De suggestie werd zelfs al gewekt dat een rentestap in december achterwege zou blijven als Trump tot president gekozen zou worden. Momenteel lijkt die gedachte echter vervaagd.

Interessant zal zijn hoe de leden van de Federal Reserve het komende jaar de rente zien ontwikkelen. Eind december 2015 was de consensus bij de Fed voor dit jaar nog een oplopende rente in vier gelijke stappen. Uitgaande van een aanpassing in december wordt dat uiteindelijk maar één renteverhoging. 

Als Trump zijn plannen doorvoert kunnen dat in 2017 wel eens meerdere stappen worden. 

Duidelijkheid

De dagen na de verkiezingsoverwinning hebben beleggers Trump het voordeel van de twijfel gegeven.Ik denk zelf dat beleggers er goed aan doen bescherming te zoeken. Het is nog te vroeg te concluderen welke invloed Trump zal hebben op de economie.Het wordt dus zaak voor Trump om snel duidelijkheid te geven.