Nieuws/Financieel
1294289
Financieel

Belangrijke bodem gevormd voor AEX

De AEX lijkt afgelopen vrijdag een belangrijke bodem te hebben gevormde bij 438,20. Gisteren werd daarbij een omkeerpatroon afgerond, een island reversal. Een verdere stijging lijkt nu reëel.

Visie technische analyse:

In de afgelopen twee weken vond een nieuwe correctie plaats waarbij de AEX terugviel vanaf een top bij 463 tot aan de bodem van 438,20 afgelopen vrijdag. De daling bedroeg ongeveer 25 punten waarmee er sprake was van een volgende correctie. Bij een normale correctie ga ik uit van een daling van 5% tot 10%. De vorige correctie was inmiddels alweer even geleden. Deze vond begin september plaats toen de AEX terugviel vanaf de verhoogde jaartop bij 466,20 tot aan de 437,80. Met deze correctie werd afgelopen vrijdag de onderkant van een belangrijke steunzone met succes getest.

Er is in het middellangetermijnbeeld een drievoudige bodem ontstaan in de zone 437,60 – 438,20. Deze bodems werden in de maanden augustus, september en november gevormd. Ook vond opnieuw een test plaats van het oplopende 200-daags gemiddelde. Als laatste punt werd een hogere middellangetermijnbodem op de borden gezet, het 3e raakpunt langs de opgaande bodemlijn die startte bij de zeer belangrijke langetermijnbodem van 378,50 in februari. Deze bodemlijn loopt langs de juni-bodem van 410. Een technisch gezien prachtige terugval tot aan een zeer belangrijke steunzone.

Krachtige omkeer met de afronding van een island reversal

Buiten de test van de zeer belangrijke steunzone werd afgelopen vrijdag ook een doji (twijfeldag over het verdere verloop) gevormd waarbij een neerwaartse gap tussen 441,70 en 442,30 werd afgerond. Gisteren startte de AEX met een forse opwaartse gap die de gehele dag open bleef staan. Deze gap is te vinden tussen de 441,70 en 445,40. De vrijdag gevormde doji staat nu met zowel een neerwaartse als een opwaartse gap los van de andere candlesticks. Dit is een krachtig omkeerpatroon dat luistert naar de naam ‘island reversal’. Zolang de gap tot aan de 441,70 open blijft staan, blijft dit patroon als bodempatroon intact. Een klassieke omkeersituatie precies bij een belangrijke steunzone met een krachtig omkeerpatroon.

Opnieuw op weg naar 457 - 458

 Inmiddels heeft de AEX ook alweer het eerste (38,2%) Fibonacci-retracementniveau van de gehele daling van de afgelopen twee weken gebroken. Dit niveau is te vinden bij 447. Ook werd gisteren opnieuw een deel van de nog openstaande eerste neerwaartse gap gesloten. Deze gap was te vinden tussen de 447,40 en 449,40 en staat nu nog open tussen de 448,20 en 449,40. Zodra dit laatste deel van de gap ook wordt gesloten, kan de AEX weer op weg naar de belangrijke oude bekende en meermaals geteste weerstandszone van 457 – 458.

Pas een structureel slot onder de 437,60 zorgt voor een verzwakking in het middellangetermijnbeeld waarna in de daaropvolgende maanden de kans klein is dat de AEX zijn jaartop verder zal verhogen. Met de draai in de markt en de vorming van een hogere middellangetermijnbodem, blijft de opgaande trend echter intact. De kans op een verhoging van de jaartop in de laatste weken van dit jaar blijft mogelijk. Mijn volgende doel in het middellangetermijnbeeld blijft dan ook onveranderd liggen bij de zone 475 – 485.

Stijgende middellangetermijntrend intact

De trend in het middellangetermijnbeeld is intact gebleven waarbij een belangrijke bodem lijkt te zijn gevormd afgelopen vrijdag. Verdere verbetering treedt op zodra het laatste deel van de vorige week gevormde 1e neerwaartse gap wordt gesloten. Dit deel is de eerste weerstand en is te vinden tussen de 448,20 en 449,40. Daarboven liggen nog weerstanden bij het 50-daags gemiddelde van 451,90 en de dalende kortetermijntoppenlijn bij 452,50.

Zodra het laatste deel van de genoemde gap wordt gesloten, acht ik een verdere stijging naar de bekende en zware zone 457 – 458 reëel. Een structureel slot daarboven is echter noodzakelijk om de volgende fase in de stijgende middellangetermijntrend te starten. Aan de onderkant ligt de gisteren gevormde opwaartse gap als eerste steunzone in de markt. Deze gap ligt tussen de 441,70 en 445,40. Zolang de AEX boven de 441,70 blijft, blijft het omkeerpatroon actief. Overige steunpunten liggen bij de zone 440,30 – 440,70 (200-daags en stijgende bodemlijn) en de drievoudige steunzone van 437,60 – 438,20.

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

 

Disclaimer Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist van het ING Investment Office.