Nieuws/Financieel
1299042
Financieel

Column

Zwijgende meerderheid kan verkiezingsuitslag bepalen

Rick van der Ploeg en Willem Vermeend

Rick van der Ploeg en Willem Vermeend

De Tweede Kamer is deze week met kerstreces gegaan en alle partijen zullen deze ‘vakantie’ zeker gebruiken om hun campagnes voor de verkiezingen van Tweede Kamer op 15 maart 2017 verder te stroomlijnen.

Rick van der Ploeg en Willem Vermeend

Rick van der Ploeg en Willem Vermeend

Hoewel uit de analyses van landelijke verkiezingen in ons land blijkt dat veel kiezers pas enkele weken voor de gang naar de stembus hun partijkeuze bepalen, wordt nu al volop over de uitslag gespeculeerd.

De huidige peilingen spelen daarbij een essentiële rol. Op basis daarvan circuleren in politiek Den Haag  nu al verschillende scenario’s over de samenstelling van een nieuw kabinet terwijl volgens een recente enquête tweederde van de kiezers zegt nog niet te weten op welke partij ze gaan stemmen.

Alle scenario’s moeten dan ook beschouwd worden als voorspellingen met een glazen bol.  De politieke partijen hebben na  het reces nog voldoende mogelijkheden om  met hun verkiezingsprogramma’s kiezers te werven, waardoor de echte uitslag sterk kan afwijken van de peilingen.  

Goed nieuws

Voor de regeringspartijen VVD en PvdA  en de oppositiepartijen die het beleid van het kabinet Rutte 2 op hoofdlijnen hebben gesteund, was er deze week goed nieuws.

De meest recente economische cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat ons land het in alle opzichten goed doet: een hoge economische groei, meer koopkracht, een toegenomen  export, meer investeringen en extra werkgelegenheid. Mede door deze gunstige ontwikkelingen gaat het begrotingstekort van de overheid richting een overschot en daalt de staatsschuld als percentage van het bbp.

Ook op andere beleidsterreinen, zoals sociale zekerheid, zorg, pensioenen, inkomensgelijkheid en welvaart, behoort Nederland tot de best presterende landen van Europa. Alle signalen voor de toekomst staan voorlopig op groen.

Ontevreden burgers

Zoals we in eerdere columns al hebben gesignaleerd, roepen cijfers  die laten zien hoe goed  het met Nederland gaat bij ontevreden burger boze reacties op. Ze worden afgedaan als bedrog en als propaganda voor Rutte 2 beschouwd. 

In veel reacties wordt ook  gepleit voor een  Nexit. De afzenders menen dat als Nederland de EU verlaat iedereen  beter af zal zijn dan nu.

Het is niet duidelijk waarop deze gedachte is gebaseerd. Zelfs Wilders, de promotor van de terugkeer naar de gulden, heeft toegegeven dat de uittreding uit EU ons welvaart gaat kosten. 

Inmiddels zien we dat bij de Brexiteers in het VK  de vreugde over het gewonnen Brexit-referendum wegebt omdat ze  de beloofde gouden bergen achter de horizon zien verdwijnen.

Te denken

De reacties van ontevreden en boze burgers op cijfers die een goed draaiend en welvarend Nederland  laten zien, moeten de gevestigde partijen te denken geven.

Tijdens hun  verkiezingscampagnes zullen ze bij deze kiezers niet scoren met prachtige cijfers over onze economie, onze toppositie in Europa  en internationale lijstjes waarop Nederland onder het kabinet Rutte 2 de kopgroep heeft bereikt.

Daar komt nog bij dat in vergelijking met verkiezingen in het verleden de belangrijkste thema’s niet op het economische vlak liggen. Veel kiezers maken zich zorgen over onze gezondheidszorg, veiligheid, immigratie en integratie.

Daarnaast is er een toenemend aantal kiezers dat van mening is dat ze niet of onvoldoende van de economische voorspoed hebben gemerkt en dat vooral de elite heeft geprofiteerd.

Aankloppen bij tevreden burgers

De regeringspartijen, VVD en PvdA,  die menen dat ze de  onvrede bij deze kiezers tijdens de campagne nog kunnen wegnemen, moeten  geen illusies koesteren. Het gaat het hier vooral om burgers  die al besloten hebben dat ze op Wilders  en andere protestpartijen gaan stemmen en zeer gemotiveerd zijn om naar de stembus te gaan.

Daar kunnen deze partijen geen stemmers werven. Maar tegenover de groep van ontevreden en boze burgers (25-35% van het electoraat) staat een veel groter aantal burgers dat min of meer tevreden is met het gevoerde beleid en niet wil dat de huidige welvaart door protestpartijen wordt afgebroken. 

De gevestigde partijen zijn voor hun verkiezingsresultaat in hoofdzaak afhankelijk van de opkomst van deze burgers. Daarop moeten ze hun campagne richten en daarbij niet weglopen voor het gevoerde beleid dat op de meeste terreinen  succesvol is geweest. Ze moeten dit verdedigen en uitdragen, anders verliezen ze aan geloofwaardigheid.

Deze partijen moeten bovendien de zwijgende meerderheid motiveren om daadwerkelijk te gaan stemmen, anders zal  de uitslag veel gelijkenis vertonen met die  in de VS en het VK. Daarnaast is het nodig dat ze de protestpartijen uitdagen om aan te geven met welke concrete maatrelen deze partijen  zullen komen om betere prestaties te realiseren dan Rutte 2.

PvdA-plan slecht

Deze week maakte de PvdA een valse campagnestart door aan te kondigen dat in aanvulling op  het concept-verkiezingsprogramma er extra belastingverhogingen voor het bedrijfsleven en hogere inkomens zullen komen. 

We kunnen nu al onthullen dat bij de zogenoemde doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) van de verkiezingsprogramma’s zal blijken dat deze PvdA-verhogingen slecht zullen uitpakken voor onze economie en werkgelegenheid. De resultaten van deze doorrekening worden februari 2017 gepubliceerd.

Volg financieel nieuws met deze gratis app van DFT