Nieuws/Financieel
1299429
Financieel

Column: Laks en goedgelovig CDA

Er wordt door consumenten wel gedacht dat gedragscodes meer als aanbevelingen zijn bedoeld. Dat het geen dwingende en wettige regels zijn. Het tegendeel is echter waar.

Verzekeraars hebben zich verplicht om zich te houden aan de regels die in de verschillende Gedragscodes staan en daarom is die verplichting wettelijk. Verzekeraars hebben zo'n 60 codes, handboeken, reglementen, bedrijfsregelingen, kwaliteitscodes en protocollen opgesteld.

Overtreedt een verzekeraar de eigen regels, dan kan de rechter of bevoegde tuchtrechtelijke instantie (zoals de Tuchtraad Financiële Dienstverlening) de verzekeraar dwingen om zich aan de inhoud van de Gedragscode te houden. De procedure om bij de Tuchtraad een klacht neer te leggen, is voor gewone consumenten uitgesloten, fijn voor verzekeraars! De Tuchtraad krijgt dus slechts een enkele klacht binnen, ook al omdat personen die het wél mogen -zoals advocaten of adviseurs-, altijd geld kosten. Geld waarvoor de consument niets terugkrijgt.

Het gekke is alleen, dat als de Tuchtraad vindt dat de verzekeraar (of diens expert) de regels overtreden heeft, dan mag het Verbond van Verzekeraars voor de betreffende verzekeraar een sanctie bepalen! En dat is bijzonder, want het Verbond van verzekeraars is nu juist een belangenvereniging van en voor verzekeraars, dus die is van nature zo partijdig als maar zijn kan. Wij hebben het Verbond geregeld op misstanden gewezen, maar die kijkt telkens de andere kant op en roept tegelijk dat alles keurig is geregeld.

Toch mag uitgerekend díe organisatie de straf bepalen die de verzekeraar krijgt opgelegd. Een blind paard kan bedenken dat je een slager NIET zijn eigen vlees moet laten keuren, maar bij de zelfregulering bij verzekeraars is er niemand die hierbij een vinger legt. Geloof het of niet!

Zelfregulering bij verzekeraars is een corruptiegevoelig systeem wat vooral deskundige en kritische pottenkijkers buiten de deur houdt. Omdat dit systeem, ondanks de logica van de risico's, al jaren bestaat, is het verzekeringsbestel behoorlijk scheefgegroeid. Uiteraard geheel ten voordele van de verzekeraar. Er bestaat een Stichting Toetsing Verzekeraars, maar óók de STV is een door de verzekeraars in het leven geroepen -dus partijdige- organisatie die niets doet als verzekeraars hun eigen regels overtreden. Sterker nog, toen wij deze stichting op overtredingen wezen, draaide zij de zaken zo dat er van een overtreding geen sprake meer was. Als je op Keurmerkgekonkel googelt, lees je daar mee over. Terwijl je de regels overtreedt, stug volhouden dat je alles goed doet en zeggen dat alles prima wordt gecontroleerd, dát is de tactiek van verzekeraars.

Wij hebben een maand geleden de CDA-fractie hiermee geconfronteerd, nog hoopvol nadat de fractie op onze voordracht vorig jaar oktober enkele Kamervragen had gesteld over de oneerlijke polisvoorwaarden bij contra-expertise. Die hoop vervloog snel want het CDA vond het, ondanks dat wij de misstanden uitgebreid hadden onderbouwd, niet de moeite om zich weer opnieuw met de materie bezig te houden.

Nota bene: geconfronteerd met overtredingen van de wet en van meerdere gedragscodes, met onware antwoorden op de kamervragen en met draaierijen van een keurmerkdirecteur, met leugens van het Verbond van Verzekeraars en met suggestieve en vage rapportage van de toezichthouder AFM, vond de CDA-fractie het niet meer nodig om het oneerlijke verzekeringsbestel in ons land onder de loep te nemen. We mochten, zo zei men, nu toch al heel blij zijn dat het onderwerp op de politieke agenda was gekomen. Men zou nu eerst afwachten welke acties het Verbond zou gaan ondernemen.

Dan kan het CDA lang wachten en dat vind ik de laksheid ten top! Wat heb je eraan als er iets op de politieke agenda komt en er vervolgens niets mee wordt gedaan? Dan doet iedereen  een plas en alles blijft zoals het was! Al in 1996 waarschuwde de Ombudsman al voor de misstanden bij contra-expertise, maar nog steeds is er niets wezenlijks veranderd. Het expertisesysteem bij verzekeraars is in elk geval zo rot als een mispel, daarover in de volgende column meer.