Nieuws/Financieel
1299712646
Financieel

Iedereen naar de Loopbaanwinkel

Door corona is de roep om omscholing groot, maar werknemers staan er vaak niet om te springen.

Door corona is de roep om omscholing groot, maar werknemers staan er vaak niet om te springen.

Amersfoort - Alle werkenden en niet-werkenden zouden zich om de vier of vijf jaar verplicht moeten melden bij een nieuw op te richten Loopbaanwinkel. Daar krijgt iedereen, ongeacht contractvorm, begeleiding en loopbaan- en ontwikkeladvies.

Door corona is de roep om omscholing groot, maar werknemers staan er vaak niet om te springen.

Door corona is de roep om omscholing groot, maar werknemers staan er vaak niet om te springen.

Die oproep doet OVAL, de branchevereniging van arbodiensten en loopbaanbegeleiders. Het oprichten van een Loopbaanwinkel is een van de aanbevelingen van de commissie-Borstlap. OVAL heeft daarvoor nu een plan uitgewerkt. „Het belang van ontwikkeling is enorm groot”, aldus OVAL-directeur Petra van de Goorbergh. „Toch is het iets dat in Nederland niet goed geregeld is. Het probleem is dat er een lappendeken van regels en instanties is ontstaan of advies niet voor iedereen haalbaar is. Met één landelijke voorziening kunnen we ervoor zorgen dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van wat er al is.”

Vijfhonderd locaties

De Loopbaanwinkel moet volgens de brancheorganisatie een ’fijnmazig netwerk van meer dan vijfhonderd fysieke locaties’ worden. Hier moeten UWV, gemeenten, werkgeversorganisaties, vakbonden en private dienstverleners met elkaar worden verbonden.

„Op deze manier wordt voorkomen dat er weer een extra loket voor een loket wordt gebouwd. Hier kunnen mensen terecht voor informatie en trajecten. Het kan gaan over loopbaan, inzetbaarheid, opleiding, studiekeuze en beroep.” Een ander belangrijk onderdeel zijn loopbaanvouchers, die iedereen gratis krijgt en kan inzetten voor advies of een ’loopbaan-APK’.

Verplichting

Door corona is de roep om om- en bijscholing groot. Werknemers staan er alleen vaak niet om te springen, erkent ook Van de Goorbergh: „De oproep van de Loopbaanwinkel moet dan ook niet vrijblijvend zijn. Mensen moeten zich elke vier of vijf jaar melden, anders zijn er gevolgen.” Gedacht wordt aan het vervallen van het persoonlijke ontwikkelbudget of korten op de WW-uitkering.

„Heel veel mensen komen in de bakken bij het UWV of gemeenten terecht, maar raken er niet meer uit. Daar moet een oplossing voor komen. Al is het maar omdat we dat niet oneindig kunnen blijven financieren.”