Nieuws/Financieel
1300408
Financieel

Spelregels compensatie renteswaps gereed

AMSTERDAM - Banken weten nu precies hoe elke ondernemer met een rentederivaat op een lening gecompenseerd moet worden. Alle details van het in juli gepresenteerde herstelkader zijn na vijf maanden uitgewerkt.

De onafhankelijke derivatencommissie publiceerde maandag de definitieve spelregels voor de zes betrokken banken om alle individuele gevallen van een juiste compensatie te verzien.

Dit 120 pagina’s tellende document had eigenlijk in november klaar moeten zijn. De vele complexe varianten aan derivaten en leningen leverden echter een maand vertraging op.

In problemen

Rabobank, ABN Amro, ING, SNS Bank, Van Lanschot en Deutsche Bank (Fortis) verkochten tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 ongeveer 17.000 rentederivaten aan mkb-klanten. De complexe financiële producten werden aangeprezen als de ultieme bescherming tegen een verwachte rentestijging voor leningen met een variabele rente.

Diverse bedrijven kwamen in financiële moeilijkheden toen de rente daalde en de renteswap onverwachte extra kosten met zich mee bracht.

Werkbaar

De derivatencommissie beoordeelde de afgelopen maanden in overleg met de banken, externe dossierbeoordelaars, toezichthouder AFM en belangenorganisaties of de implementatiestappen van het al in juli gepresenteerde herstelkader in de praktijk te begrijpen en na te rekenen zijn. Voor het compenseren van elk type derivaat en lening werden vervolgens oplossingen bedacht.

De commissie benadrukt dat er niets veranderd is aan de principes van het originele herstelkader. Onderdelen zouden alleen preciezer zijn uitgewerkt om het proces ‘werkbaar en eenduidiger’ te maken.

Er zijn bijvoorbeeld specificaties van het bepalen van de (markt-)waarde van producten en duidelijkheid over welke leningen al dan niet gepast worden om door derivaten te worden afgedekt. Ook zijn er rekenvoorbeelden en specificaties wanneer ontevreden klanten bindend advies voor compensatie kunnen aanvragen bij de derivatencommissie.

Terugbetalen

In juli werd al besloten dat mkb’ers maximaal 20% van de rente die over een renteswap is betaald van hun bank terugkrijgen. Deze vergoeding kan maximaal oplopen op tot €100.000. Een extra compensatie wordt uitgekeerd als het verkochte rentederivaat niet geschikt was of aansloot bij de onderliggende lening.

Onverwachte verhogingen van renteopslagen moeten volledig worden terugbetaald. Financieel nieuws elke ochtend gratis met de DFT-nieuwsbrief. Meld aan!