Nieuws/Financieel
1300425
Financieel

Tijdelijke top in de maak?

Voor de komende dagen acht ik de kans groot op de vorming van een tijdelijke top in de zone 475 – 485 waarna een terugtest wordt gestart. We moeten dan ook alert zijn op de vorming van toppatronen rond de 480.

Met het bereiken van de zone 475 – 485 is een belangrijke volgende doelzone bereikt in de opgaande middellange-termijntrend van de AEX. Bij de 475 is namelijk de top van vorig jaar november te vinden. Deze topvorming duurde destijds ruim een maand waarna de AEX een forse correctieve fase startte. Deze fase zorgde voor een daling van bijna 100 punten. In februari werd aan het einde van deze dalingsfase een zeer belangrijke langetermijnbodem gevormd bij 378,50.

Sowieso is het eerste kwartaal van dit jaar een belangrijk kwartaal geworden. We zagen toen een grote klassieke uitbodeming ontstaan in de AEX. Hij vormde op de maandgrafiek een drietal omkeerpatronen (hammers en een bullish engulfing), er was sprake van positieve divergentie in het langetermijnbeeld en als laatste werden de dalende toppenlijnen gebroken. Dit was in februari het startsignaal van de huidige opgaande middellange-termijntrend. Ik verwacht dat deze opgaande trend in de komende maanden zal worden voortgezet. Het volgende doel voor de komende maanden ligt bij 510.

 

 

Middellangetermijntrend

Toch is het normaal dat een opgaande trend in golfbewegingen plaatsvindt, ofwel de correcties bepalen de buitengrenzen van de opgaande trend. Als we kijken naar de huidige opgaande bodemlijn, dan zien wel al een viertal raakpunten langs deze lijn. Hij startte bij 378,50 en kende een eerste raakpunt tijdens de forse correctie in juni met een dieptepunt bij 410. Daarna werd een volgend punt gevormd in november bij 437,60 en de recente bodem bij 445,65. We zagen ook geregeld dat deze bodems in de buurt van het 200-daags gemiddelde werden gevormd. Alleen tijdens de zogenoemde Trump-terugval vond een zeer kortstondige (ongeveer een uurtje) neerwaartse doorbraak plaats met een dieptepunt bij 436,40.

Zijwaartse handelsfase

Bij de meest recente bodem bij 445,65 werden ook een tweetal bodempatronen gevormd, een hammer en een bullish engulfing. Dit was het startpunt van de huidige opgaande beweging. Ik gaf toen al aan dat een krachtige volgende bodem kon zijn gevormd. Maar het was belangrijk dat de horizontale weerstand van 458 structureel zou worden gebroken. Dit was namelijk al langere tijd (sinds juli) de bovenkant van een zijwaartse handelsfase. Deze smalle handelsfase had zijn onderkant bij de vier keer geteste 437,60 – 438 en paste prima binnen de grenzen van de opgaande middellangetermijntrend. Uiteindelijk werd tijdens de huidige en zeer krachtige opgaande beweging de 458 structureel gebroken, wat het sein was ter afronding van de zijwaartse handelsfase en de voortzetting van de stijgende middellangetermijntrend.

Neerwaartse draai

Inmiddels is de AEX ruim 34 punten opgelopen vanaf de 445,65 waarbij hij in de afgelopen anderhalve week bijna dagelijks zijn jaartop verder verhoogde. De hoogste stand staat nu op 479,73. Hiermee bevindt de AEX zich middenin de doelzone van 475 – 485. Tussenliggend is nog een oude horizontale weerstand te vinden bij 480,80 en vlak daarboven ligt de nog openstaande gap tussen de 488,40 en 493,85. Ik sluit een test van deze gap in de komende weken niet uit, maar acht de kans groter dat de AEX rond de 480 een tijdelijke top zal vormen en een volgende terugval/correctie zal starten. Bij de 485 ligt overigens een te berekenen 161,8%-Fibonacci-projectieniveau van de voormalige septembercorrectie maar ook een stijgende toppenlijn. Verder staan zowel de RSI als de MACD op relatief hoge niveaus (overbought). Een terugval voor de vorming van een hogere bodem is in de komende weken dan ook heel normaal. Pas daarna acht ik de kans reëel op een verdere stijging richting de 495 tot mogelijk al de 510. De trend blijft dus opwaarts gericht, maar een terugtest naar de 458 of zelfs lager zou een normale afkoeling zijn in de AEX voordat een volgende opwaartse beweging start. Steunpunten in het kortetermijnbeeld zijn te vinden bij de 475 en de voormalige jaartop van 466,20. Wees dus alert op de vorming van toppatronen en een neerwaartse draai in de markt.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. en afgesloten op Maandag 19 December 2016 om 08:48. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend.