Nieuws/Financieel
1304027300
Financieel

Werkloosheid stabiel op 3,5 procent

Den Haag - Het aantal werklozen kwam in oktober uit 323.000. Hiermee was 3,5 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee blijft het werkloosheidspercentage stabiel ten opzichte van een maand eerder.

In totaal 4,1 miljoen mensen hadden in oktober om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 3000 per maand toegenomen, aldus het CBS.

Het aantal mensen met betaald werk nam de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14.000 per maand toe, tot 9 miljoen. Eind oktober verstrekte uitkeringsinstantie UWV 233.000 ww-uitkeringen. Dat is gelijk aan september. Sinds het voorjaar van 2016 is het aantal ww-uitkeringen fors gedaald. Aan die sterke daling is de afgelopen maanden een einde gekomen, zo constateert het statistiekbureau.