Nieuws/Financieel
1304769289
Financieel

Column: Amerikaanse bedrijven op een tweesprong

Yogi Berra wist welke richting in te slaan op een tweesprong.

Yogi Berra wist welke richting in te slaan op een tweesprong.

Onlangs heeft de Business Roundtable, een Amerikaanse groep van vooraanstaande bedrijfsleiders, een nieuwe definitie aangenomen voor het doel van hun onderneming. Voortaan richten ze zich niet alleen meer op de waarde voor de aandeelhouders, maar houden ze ook rekening met andere stakeholders.

Yogi Berra wist welke richting in te slaan op een tweesprong.

Yogi Berra wist welke richting in te slaan op een tweesprong.

Wat betekent dat in de praktijk? Waarschijnlijk ontwikkelen en implementeren deze grote Amerikaanse bedrijven nu een beleid rond stakeholdermanagement. Maar dat zal niet volstaan om hun spraakmakende verklaring geloofwaardig te maken. Ze zullen andere prioriteiten moeten stellen wanneer ze kiezen waar ze hun kapitaal inzetten.

Rendement

De voorbije jaren gebruikten bedrijven, zeker die in de Verenigde Staten, hun kapitaal vooral om het rendement van hun aandeelhouders op korte termijn te vergroten. Veel grote bedrijven kenden forse winstmarges, lagere financieringskosten en een verlaging van de vennootschapsbelasting. Dat liet hen toe om aandelen terug te kopen om zo de winstgroei te ondersteunen.

Er zijn uitzonderingen. Sommige bedrijven, zoals grote technologiespelers, hebben enorme bedragen uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling. Maar het gebruik van financiële engineering om op korte termijn het rendement te verhogen is nog steeds wijdverbreid. Dat staat op gespannen voet met de nieuwe ambitie van de Business Roundtable.

Belastingverlaging

In de VS en in andere grote economieën wordt steeds meer naar extra overheidsuitgaven en belastingenverlagingen gekeken om een vertraging van de economie te voorkomen. De eerdere verlagingen van de vennootschapsbelasting door Trump kwamen direct ten goede aan de bedrijfswinsten. Toen werd een groot deel ervan besteed aan de inkoop van aandelen.

Als het nu tot nieuwe begrotingsmaatregelen komt, staan de Amerikaanse bedrijven voor een tweesprong: ze kunnen nogmaals de meevaller gebruiken om eigen aandelen in te kopen of ze gebruiken het kapitaal om de langetermijnbelangen van een bredere groep te dienen. De weg die ze kiezen, kan belangrijke politieke gevolgen hebben.

Polarisatie

De politieke prioriteiten worden immers steeds meer gepolariseerd. De Republikeinen zien liever hogere overheidsuitgaven voor grensmuren en belastingverlagingen. De Democraten zijn voorstander van sociale transfers en een beter milieubeleid.

Tussen deze gepolariseerde politieke prioriteiten spelen de bedrijven een essentiële rol. Als ze hun nieuwe doelverklaring naar de letter naleven, kunnen ze zorgen voor een evenwichtige uitkomst van het debat.

Lange termijn

Zo kunnen ze inderdaad minder aandelen inkopen en in de plaats daarvan denken aan de behoeften van minder vocale belanghebbenden. Dat zal de echte aandeelhouderswaarde vergroten. Bedrijven kunnen dan minder inkomsten rapporteren op de korte termijn. Maar dat winnen ze terug op de lange termijn, in de waardering die beleggers hen uiteindelijk zullen toekennen.

Een nieuwe verlaging van de vennootschapsbelasting kan dus een belangrijke test worden voor het voornemen van de Business Roundtable. Ik hoop dat de leiders van de grote bedrijven het advies zullen volgen van de legendarische honkballer Yogi Berra, die in 2005 door The Economist werd uitgeroepen tot de ’Wisest Fool of the last 50 years’: „Als u bij een splitsing op de weg komt, neem deze dan.”

Paras Anand is hoofd asset management Asia Pacific bij vermogensbeheerder Fidelity.