Nieuws/Financieel
1305434502
Financieel

Pels Rijcken niet meer onder verscherpt toezicht na affaire-Oranje

Pels Rijcken staat niet meer onder verscherpt toezicht.

Pels Rijcken staat niet meer onder verscherpt toezicht.

Amsterdam - De deken van de Orde van Advocaten in Den Haag heeft het verscherpt toezicht op het kantoor Pels Rijcken beëindigd. Volgens de toezichthouder heeft Pels Rijcken de kritiek op de kantoororganisatie ter harte genomen en de aanbevelingen ter verbetering uitgevoerd.

Pels Rijcken staat niet meer onder verscherpt toezicht.

Pels Rijcken staat niet meer onder verscherpt toezicht.

Dat meldt Pels Rijcken donderdag in een persbericht.

Naar aanleiding van de fraude door de notaris Frank Oranje stelde de deken onderzoek in naar het kantoor. Op 12 augustus 2021 publiceerde de deken haar bevindingen. Er was weliswaar sprake van een exclusief notariële fraude waar geen advocaten bij betrokken waren, maar bij de kantoororganisatie waren er wel tekortkomingen. De deken deed daarop een reeks aanbevelingen en stelde daarbij verscherpt toezicht in.

’Veel werk verzet’

In een brief aan Pels Rijcken laat de Haagse deken Inge Aardoom-Fuchs weten het verscherpt toezicht te hebben beëindigd. De deken geeft daarbij aan dat Pels Rijcken veel werk heeft verzet en dat de notariële fraude die heeft plaatsgevonden ieder aan het denken heeft gezet over de wijze waarop er met elkaar wordt omgaan en hoe dit soort incidenten voorkomen kunnen worden.

Afgelopen maanden sprak de deken periodiek met het bestuur van Pels Rijcken. Hierbij werden voortgangsrapportages opgesteld en benodigde informatie gedeeld. Het toezicht was erop gericht na te gaan of Pels Rijcken de aanbevelingen van de deken in uitvoering bracht, zoals op gebied van risicobeheersing, professionalisering van de bestuurlijke organisatie, het instituut vertrouwenspersoon, de kantoorcultuur en sociale veiligheid.