Nieuws/Financieel
1309240
Financieel

De strijd tussen stieren en beren

Europese aandelenbeleggers hebben heel wat voor de kiezen gehad het afgelopen jaar. Brexit deed de markten huiveren en de bankensector schudde als gevolg van de negatieve rente op haar grondvesten. De angst voor een Europese politieke crisis wordt gezien het oprukkende populisme en niet vergeten het terrorisme steeds groter. Beleggers sluiten het uiteenvallen van de Europese Unie niet langer uit.

Ondanks het negatieve wereldwijde sentiment, dat verder werd aangewakkerd in de tweede helft van 2016, wist Europa toch aan vertrouwen te winnen. Economische cijfers en de verrassende overwinning van Trump, droegen hieraan bij. De bouwdrift, detailhandelsverkopen en de maakindustrie, jagen de binnenlandse vooruitgang aan. Daarnaast ondersteunen obligatie yields en het wereldwijde conjunctuurbeeld - belangrijk voor de prestaties van Europese aandelen -dit beeld.

Helaas is het opgelaaide vertrouwen nog niet terug te zien in de Europese bedrijfsresultaten. Die zijn sinds 2011 met 30% gekelderd en liggen 44% lager dan het piekmoment in 2007. Het herstel wint echter aan vaart en in het verbeterde macro-economische klimaat zullen de bedrijfsresultaten opbloeien. De zwakkere euro en meer inflatie dragen daar een steentje aan bij. De ECB heeft aangekondigd dat het de stimuleringsmaatregelen handhaaft. Dit is in essentie goed nieuws voor Europese aandelen.

De waarderingen blijven aantrekkelijk en Europese beursfondsen zijn nog relatief goedkoop vergeleken met westerse evenknieën. Waardebeleggers kunnen hun slag slaan. De ommezwaai richting waardebeleggen is een aanhoudende trend en wordt gedragen door een meer optimistische kijk op de wereldeconomie en de opverende obligatie yields. De volatiliteit die ontstaat als het gevolg van grote politieke gebeurtenissen zal kansen bieden voor beleggers met een langere horizon.

Het blijft lastig navigeren, ook in 2017, omdat de politiek een dominerende invloed heeft op de fundamentals en onverwachte resultaten volatiliteit kan doen oplaaien. 2016 heeft ons geleerd dat het moeilijk is om te voorspellen hoe politieke gebeurtenissen zullen uitpakken en het is nog moeilijker om te voorzien hoe aandelenmarkten daarop reageren. In weerwil van deze risico’s zal een mix van een soepeler begrotingsbeleid, een solide economische groei en betere bedrijfsresultaten Europese aandelen de komende jaren een duw in de rug geven.

Ritu Vohora is investment director bij vermogensbeheerder M&G.