Financieel/Nieuws
131074
Nieuws

Misstanden bouw verder aangepakt

Op bouwplaatsen in ons land zijn bijna 120.000 zzp’ers actief.

Op bouwplaatsen in ons land zijn bijna 120.000 zzp’ers actief.

UTRECHT - Werkgevers en vakbonden hebben een belangrijke stap gezet om schijnzelfstandigheid op bouwplaatsen definitief uit te bannen.

Op bouwplaatsen in ons land zijn bijna 120.000 zzp’ers actief.

Op bouwplaatsen in ons land zijn bijna 120.000 zzp’ers actief.

Bouwend Nederland, de Aannemersfederatie Nederland (AFNL), de Vereniging van Waterbouwers, de brancheorganisatie voor bouwers en ontwikkelaars NVB, de vakbonden FNV en CNV Vakmensen hebben samen met de zelfstandigen die bij hen zijn aangesloten een modelovereenkomst opgesteld voor de bijna 120.000 zzp’ers in de bouw.

Daarin is onder meer afgesproken dat een zelfstandig ondernemer direct afspraken maakt met zijn opdrachtgever over de klussen, tijdsduur en het tarief. ,,En dat gebeurt dus zonder tussenkomst van uitzendbureaus of andere partijen”, zegt Henk van der Schaft, projectleider zzp bij FNV Bouwen & Wonen. ,,We willen dit soort constructies verbannen van de bouwplaats. Op deze manier krijgt de zelfstandig ondernemer een eerlijke onderhandelingspositie, want hij zit rechtstreeks aan tafel met zijn opdrachtgever.”

Volgens FNV-bestuurder Hans Crombeen is het belangrijk dat er een breed draagvlak is voor de overeenkomst die voortkomt uit eerdere cao-afspraken.,,In het verleden is er vaak met het mes op tafel onderhandeld, maar met deze overeenkomst dek je als opdrachtgever en zzp’er alle risico’s af.” Werkgevers en vakbonden zijn bovendien bezig met de introductie van een pasjessysteem die moet registreren welke partijen actief zijn op een bouwplaats.

Bouwend Nederland spreekt van een stap in de goede richting om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. ,,We willen misstanden op bouwplaatsen zo goed mogelijk aanpakken, dit is een goede zet’, zegt beleidsadviseur Jørgen Hulsmans.

De AFNL is zeer blij met de sectorbrede overeenkomst die ook de goedkeuring heeft gekregen van de Belastingdienst. ,,Wij strijden al jaren tegen de scheve concurrentie op bouwplaatsen”, zegt Truus Remkes, beleidsmedewerker sociale zaken. ,,De modelovereenkomst is nu goedgekeurd en de fiscus gaat op basis hiervan controles uitvoeren op bouwplaatsen.”

De komst van de modelovereenkomst heeft veel onzekerheid weggenomen bij de aannemers, meent Remkes. De onrust was vooral het gevolg van de introductie van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, waarvan de handhaving inmiddels is uitgesteld tot 2018. Zzp'ers en opdrachtgevers hoeven daardoor niet te vrezen voor eventuele boetes en naheffingen.

,,We hebben de rust bewaard en duidelijke afspraken gemaakt. Onze leden kunnen nu één-op-één in zee met zzp’ers, zonder dat zij hoeven te vrezen voor mogelijke risico’s”, aldus Remkes.