Nieuws/Financieel
1310776
Financieel

5 dingen die u moet weten over de obligatiemarkt in 2017

Renteverhogingen door de Federal Reserve (Fed) en een hogere inflatie. Ze liggen in de lijn der verwachtingen als we vooruitblikken op dit jaar. Speciaal voor obligatiebeleggers deelt Matthew Tucker, Head of iShares Americas Fixed Income Strategy bij BlackRock, zijn visie op de markt.

Welkom in 2017! Het is tijd om in de glazen bol te kijken en uit te vinden wat de obligatiemarkt voor ons in petto heeft dit jaar. De vijf belangrijkste dingen om rekening mee te houden.

1. De rente blijft waarschijnlijk stijgen. Maar geen paniek!

In december verhoogde de Fed reeds de rente. En alles wijst erop dat meer renteverhogingen zullen volgen. Volgens Bloomberg voorspellen de futures nog twee renteverhogingen door de Fed dit jaar. Bovendien worden tegelijkertijd een hogere inflatie én een hogere langetermijnrente verwacht. Maar denk eraan, de wereld waarin we leven is groot. In de meeste grote en ontwikkelde obligatielanden, zoals Japan, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, blijven de rentes laag. Een hogere Amerikaanse rente zal buitenlandse beleggers aantrekken, wat de prijzen van Amerikaanse obligaties zal opdrijven en opbrengsten zal drukken. Per saldo zal de Amerikaanse rentestand iets hoger liggen, maar niet exorbitant hoger dan nu het geval is. De Amerikaanse 10-jaars Treasury rente zal om en nabij de 3 procent liggen, maar zal in geen geval in de buurt van de 5 procent uitkomen. En ondanks dat een hogere rente leidt tot een afname van obligatiekoersen, kunnen ze wel leiden tot een hogere opbrengst op de lange termijn.     

2. De ‘onzekerheid over de onzekerheid’ neemt toe

Op zowel de obligatie- als de aandelenmarkten is momenteel weinig volatiliteit waarneembaar. Dit is ietwat verrassend, gegeven het feit dat een nieuwe regering op het punt staat aan te treden. Het lijkt erop dat markten, anticiperend op de uitvoering, de positieve punten van het beleid reeds hebben ingeprijsd. Maar we weten allemaal dat de politiek wat rommelig kan zijn. Ook als dingen zo goed blijken uit te pakken als vooraf bestempeld, dan nog is de weg er naartoe waarschijnlijk hobbelig. Kijk niet vreemd op van een hogere volatiliteit op de financiële markten. Vooral in het eerste en tweede kwartaal als de focus komt te liggen op het nieuwe beleid en de invoering ervan.

3. De inflatie loopt eindelijk op

De jarenlange groei van de werkgelegenheid heeft zich niet vertaald in hogere prijzen in de vorm van inflatie. Maar deze trend begint te veranderen: volgens Bloomberg steeg de verwachte 10-jaars inflatie per 10 januari tot 1,98 procent. Dit lijkt niet erg hoog, maar bedenk wel dat de 10-jaars inflatie van september 2014 tot november afgelopen jaar niet boven de 2 procent is uitgekomen. De inflatie krijgt nu een boost door de stabiele energieprijzen, opeenvolgende jaren van 2 procent (en hogere) groei van het bruto nationaal product en de aanhoudende stijging van de lonen. Volgens de laatste inkomenscijfers steeg het gemiddelde uurloon met 2,9 procent jaar na jaar. Een hogere inflatie drukt op de obligatierente en kan de Fed aanzetten de rente eerder te verhogen.

4. Laat, ondanks de berichten, obligaties van lokale overheden niet links liggen

Obligaties van lokale overheden hadden het moeilijk in het vierde kwartaal van 2016. Sommige beleggers waren pessimistisch gestemd vanwege een stijgende rente en de verwachting van een lagere inkomstenbelasting. Daarop vooruitlopend kan een stijgende rente én een aanhoudende focus van de regering op een belastingherziening een negatieve invloed hebben op de relatieve aantrekkelijkheid van obligaties van lokale overheden. Dat gezegd hebbende, deze beleggingscategorie blijft een goede bron van inkomsten voor degenen die beleggen uit fiscale motieven. 10-jaars AA obligaties van lokale overheden kennen rentes die hoger liggen dan van U.S. Treasuries, zelfs nog voordat het belastingvoordeel erin verwerkt is (bron: Bloomberg). Deze beleggingscategorie zal dit jaar zeker bijdragen aan de marktvolatiliteit, maar fiscale beleggers die op zoek zijn naar rendement doen er goed aan obligaties van lokale overheden niet af te schrijven.

5. 2017 draait om rente, niet om koersrendement

Gezien de lage rente aan het begin van dit jaar – en de verwachting dat de rente zal stijgen – lijken veel obligatiecategorieën weinig flinke koersrendementen op te leveren. Het zal een hele opgave zijn voor elke willekeurige obligatiecategorie om de performance van 2016 van de Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index (een rendement van 15,31 procent; bron: Bloomberg) te evenaren. Beleggers zouden obligaties moeten zien als een potentiële bron van rente en inkomen, maar waarschijnlijk niet als een bron van een flink koersrendement.

Dus: wat levert dit ons op?

Zoals altijd is het belangrijk dat beleggers bedenken welke rol zij willen dat obligaties spelen in hun portefeuille. Moeten ze als tegenhanger de aandelenvolatiliteit verzachten? Moeten ze diversiteit aanbrengen in een portefeuille? Of moeten ze een stabiel inkomen genereren? Belangrijk is dat hun beleggingen overeenkomen met die doelen. De rit verloopt dit jaar wellicht wat hobbelig, dus meer dan eens is het zaak om ervoor te zorgen dat alles bij aanvang op orde is.