Financieel/Geld
131249
Geld

Stad wil bijbouwen voor lage inkomens

Den Haag kiest sociale huur

Wethouder Joris Wijsmuller presenteerde gisteren de Woonvisie aan 200 bewoners, experts en ondernemers in de Bazaar of Ideas.

Wethouder Joris Wijsmuller presenteerde gisteren de Woonvisie aan 200 bewoners, experts en ondernemers in de Bazaar of Ideas.

Den Haag - Den Haag kiest er in tegenstelling tot Amsterdam, Rotterdam en Utrecht bewust voor om tot 2030 vele duizenden sociale huurwoningen bij te bouwen.

Wethouder Joris Wijsmuller presenteerde gisteren de Woonvisie aan 200 bewoners, experts en ondernemers in de Bazaar of Ideas.

Wethouder Joris Wijsmuller presenteerde gisteren de Woonvisie aan 200 bewoners, experts en ondernemers in de Bazaar of Ideas.

Van elke tien nieuw te bouwen woningen in Den Haag moeten er drie bestemd zijn voor de minimuminkomens. Nog eens twee daarvan zijn voor de iets ’rijkere huurders’, die maandelijks 710 tot 900 euro voor hun huis willen en kunnen betalen.

Dat staat te lezen in de nieuwe Woonvisie 2017-2030 van de gemeente Den Haag, waarin staat welke keuzes de stad de komende jaren wil maken op woongebied. De verwachting is dat er elk jaar 2000 tot 2500 woningen bijkomen, waarvan dus de helft voor de huurders met een laag of middeninkomen.

Daarmee komen er procentueel gezien meer huurhuizen voor middeninkomens, het aandeel sociale huur groeit ongeveer gelijk met de bevolkingsgroei. Ook voor deze bevolkingsgroepen komen er jaarlijks minimaal 200 zelfbouw- en kluskoopwoningen beschikbaar.

Voorheen werd er gebouwd om juist bevolkingsgroei te krijgen, nu is die groei er al met zo’n 4000 per jaar en is bouwen noodzakelijk. En dan vooral ’compact’ bouwen, want de ruimte moet gevonden worden binnen de al dichtbevolkte stadsgrenzen.

„Daarbij maken we onze eigen, Haagse keuzes”, aldus wethouder Joris Wijsmuller (Stedelijke Ontwikkeling, Wonen en Duurzaamheid). „Als enige van de vier grote steden kiest Den Haag ervoor om ook bij groei voldoende woningen voor sociale huurders bij te bouwen, verspreid door de hele stad. Den Haag wil gevarieerde woonwijken, met een sociaal-economische mix.”

Belangrijk is daarbij ook de doorstroming. Mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen, maar probleem is wel dat er eigenlijk nergens genoeg ’nultredenwoningen’ zijn. Uitgangspunt is dat straks ieder stadsdeel minimaal één woonvorm in het sociale segment heeft en dat initiatiefnemers voor nieuwe woonzorgvormen en collectieven aan alle kanten worden geholpen bij het vinden van een locatie.

Daarnaast wil de stad veel sneller verduurzamen door de eis op tafel te leggen dat alle nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting zijn. In 2040 moet de stad CO2-neutraal zijn, waardoor er juist de komende jaren veel moet worden aangepast. De stad wil dat vanaf 2020 jaarlijks 2700 corporatiewoningen en 5500 particuliere woningen naar minimaal energielabel B gaan. De helft van alle Haagse woningen moet in 2030 ook fossielvrij verwarmd zijn.