Financieel/Ondernemen
131397
Ondernemen

’Secretaresse moet zélf ontwikkeling in gang zetten’

Amsterdam - Dat veel secretaresses het gevoel hebben dat hun manager niet wil dat ze zich ontwikkelen, is onterecht. Nieuw onderzoek wijst uit dat bijna alle managers (96,3%) dat juist wél belangrijk vinden en ook stimuleren: „Maar de assistent moet er wel iets mee doen.”

Dit blijkt uit onderzoek van Assistant2 onder vijfhonderd managers, dat op Secretaressedag 2017 wordt gepubliceerd. Doel was om na te gaan hoe belangrijk de respondenten het vinden dat hun assistant blijft doorleren. Juist omdat de assistent anno 2017 meer verantwoordelijkheden heeft, zijn managers van mening dat het doorontwikkeling bijdraagt aan betere werkresultaten, minder ziekteverzuim en een prettigere werksfeer.

Sterker nog: 85% van de ondervraagde managers geeft aan dat ze al bijdragen door opleidingen en cursussen aan te bieden. De assisenten moeten er alleen wel zelf iets mee doen. Deze uitkomst is in strijd met het onderzoek van Assistant2 van 2016, waarin 350 assistenten aangaven wel te willen doorleren, specifiek op het gebied van assertiviteit en samenwerking (softskills), maar zich lieten tegenhouden door het idee dat hun management dit niet op prijs stelt.

,,Het is zaak dat de assistenten nu zelf in beweging komen en op zoek gaan naar hun passie door middel van opleidingen en cursussen”, aldus Fons Scheltema, directeur-eigenaar van Assistant2. Hij stelt dat mensen die werken vanuit hun passie productiever en efficiënter werken. Een uitkomst voor managers zou volgens hem het instellen van twee verplichte cursusdagen voor assistenten zijn.