Financieel/Geld
1323680966
Geld

Meer regels voor incassobureaus: malafide clubs aan banden

Amsterdam - Schuldenaars worden binnenkort beter beschermd tegen incassobureaus die intimideren of op een andere manier malafide handelen. Er komt een vergunningplicht, bureaus moeten voortaan helder communiceren naar schuldenaars en komen er kwaliteitseisen.

Na de Tweede Kamer heeft dinsdag ook de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel hiervoor, dat toenmalig minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) ruim een jaar geleden heeft ingediend. Waarschijnlijk moeten incassobureaus per 1 januari aan de nieuwe kwaliteitseisen voldoen.

Intimidatie

Dankzij het wetsvoorstel moet een einde komen aan de praktijken van malafide incassoclubs, die klanten onder druk zetten of intimideren, of meer kosten vorderen dan is toegestaan. Ook moeten incassobureaus straks verplicht in begrijpelijke taal communiceren. Bureaus die de regels overtreden, kunnen een boete krijgen of hun vergunning kwijtraken.

Momenteel kan iedereen een incassobureau beginnen. Niet alle bureaus werken even netjes. Maar door deze malafide incassobureaus raken mensen met problematische schulden nog dieper in de problemen. Straks komt er een openbaar en gratis raadpleegbaar register van alle incassobureaus die wel een vergunning hebben, zodat iedereen kan controleren of een bureau aan de eisen voldoet.

Aan gerechtsdeurwaarders worden overigens wél strenge eisen gesteld. Zij volgen een hbo-opleiding en worden benoemd door de Kroon.