Nieuws/Financieel
1324896
Financieel

Welk sentiment overheerst bij u?

Sinds de verkiezingsoverwinning van, de over het algemeen als populist aangeduide, Donald Trump is de AEX-index in krap vijf maanden met ruim 14% gestegen. Ondanks dat er nog steeds veel onduidelijkheid heerst over de border tax, het aangekondigde phenomenal tax plan en het feit dat het zorgplan het niet heeft gehaald, lijkt het enthousiasme op de financiële markten er niet minder om.

Sinds de top van de AEX op 17 maart van 516 staan we nu weer nagenoeg op hetzelfde niveau. Gaan we verder omhoog? Aan de huidige Amerikaanse en Europese sentiment indicatoren (o.a. inkoopmanagersindices en producentenvertrouwen) zal het niet liggen; deze zijn veelbelovend.

Het sentiment wordt echter niet altijd bevestigd door harde data. Op de eerste dag van maart kwam het cijfer dat de US personal spending meet over januari, uit op -0,3%. De detailhandelsverkopen in de eurozone over januari waren met -0,1% ook slechter dan verwacht. Zo zijn er nog wel enkele voorbeelden. Hoewel niet alle harde cijfers tegenvallen, zou je toch denken dat harde data uiteindelijk het sentiment overtuigender zouden moeten gaan bevestigen om een verdere stijging van de beursindices te rechtvaardigen.

Nederlandse verkiezingen

In Europa was het sentiment naar aanleiding van onze verkiezingsuitslag over het algemeen ook positief. In opiniestukken, die na de verkiezingen van twee weken geleden zijn uitgekomen, lijken sommigen zich echter een beetje rijk te rekenen. Onlangs las ik een interessant opiniestuk van econoom Sylvester Eijffinger dat op 21 maart jongstleden werd gepubliceerd op Project Syndicate. Het opiniestuk begon met de boodschap dat de uiterst rechterflank - overigens is de PVV op enkele vlakken ook behoorlijk links - van ons politieke spectrum een opdonder zou hebben gekregen. Alles in beschouwing genomen hebben er echter nog altijd bijna een half miljoen kiezers extra op de PVV en Forum voor Democratie gestemd.

De enige harde conclusie die men wat mij betreft kan trekken, is dat het hele politieke spectrum naar rechts is opgeschoven. Tevens werd de opmars van Wilders in de peilingen – waar hij ruim boven de 30 zetels heeft gestaan – pas gestuit nadat Mark Rutte midden januari de PVV expliciet uitsloot van regeringsdeelname. De kans op winst voor het populisme is dus zeker niet verdwenen.

Ook was de timing van de verkiezingen gunstig. Tijdens het EU-voorzitterschap realiseerde het kabinet zich maar al te goed dat het, met de verkiezingen in zicht, resoluut actie moest ondernemen om de vluchtelingenstroom te stoppen. Uiteindelijk heeft men een op het oog fragiel vluchtelingenakkoord met Ankara gesloten. Dit akkoord lijkt onder continue druk te staan. Om de Nederlandse verkiezingsuitslag als een voorbode te zien voor bijvoorbeeld de verkiezingsuitslag in Frankrijk lijkt dus wat optimistisch.

Frankrijk

De Fransen zijn een eigenzinnig en trots volk, dat zich weinig aantrekt van wat er elders in Europa gebeurt. Het Franse referendum van 2005 over de Europese grondwet biedt wat dat betreft wellicht een beter beeld tot waar de Fransen toe in staat zijn. Wanneer het weer de komende tijd nog wat beter wordt en de vluchtelingenstroom verder zal aantrekken, kan dit voor een kentering van de huidige peilingen zorgen. Zeker indien dit opnieuw ontaardt in chaos.

Ook heeft de Turkse president Erdogan nog een stevige troefkaart in handen. Tijdens de vluchtelingencrisis bereikte het sentiment met betrekking tot de Europese Unie een dieptepunt. Volgens sommige politieke analisten heeft dit er mede toe geleid dat er in het Verenigd Koninkrijk voor een Brexit is gestemd. Wanneer Erdogan de poorten openzet, wordt Europa mogelijk opnieuw overspoeld met honderdduizenden vluchtelingen. Het risico op aanslagen voor de verkiezingen is wellicht klein, maar uit te sluiten valt het niet. Ook spelen er in Frankrijk een aantal belangrijke sociaal-economische factoren een rol. Zo ligt de jeugdwerkloosheid er relatief hoog. Onder de jeugd is er dan ook behoorlijk wat aanhang voor het Front National. Al deze factoren hebben het potentieel om te zorgen voor een verschuiving binnen de peilingen in het voordeel van Le Pen.

Te vroeg voor rijk rekenen

Het lijkt dus wat te vroeg om je rijk te rekenen. Na de presidentsverkiezingen heeft Le Pen overigens nóg een kans om haar invloed uit te breiden tijdens de verkiezingen voor de Assemblée Nationale op 11 en 18 juni. Indien de (presidents-)verkiezingen anders lopen dan verwacht – wat niet de eerste keer zou zijn – dan zou het sentiment binnen de financiële markten zo maar eens flink kunnen bekoelen, gevolgd door de harde data. Maar ook zonder een verkiezingsoverwinning van Le Pen hebben de financiële markten zich wellicht te veel laten leiden door sentiment.