Nieuws/Financieel
1325451
Financieel

Marktupdate: Energiewaarden nu prettig geprijsd

Olieprijzen dalen licht de laatste tijd. Maar de koersen van energie-gerelateerde bedrijven zijn veel harder gedaald. Dat biedt kansen voor beleggers.

De eerste twee maanden van 2017 bewogen de olieprijzen nauwelijks. Maar in maart daalden de olieprijzen, vanwege toenemende zorg dat er (weer) een flink overaanbod van olie boven de markt hangt.

In lijn daarmee zijn vermogenstitels die gerelateerd zijn aan de energiesector, ook in waarde gedaald. Het lijkt erop dat die daling te ver is doorgeschoten, stelt Richard Turnill, beleggingsstrateeg van BlackRock. Hij gelooft dat deze ontwikkeling beleggers kansen biedt. Zowel in aandelen als in bedrijfsobligaties. En dat in een situatie waarin de olieprijzen de komende tijd waarschijnlijk vooral zijwaarts zullen bewegen, aldus Turnill.

Nervositeit rond olieprijs neemt toe

Vraag en aanbod van olie leken begin dit jaar aardig in evenwicht te zijn. Speculanten kochten olie-futures in de verwachting dat de OPEC en andere olieproducerende landen hun afspraken met betrekking tot een beperking van de olieproductie zouden nakomen. Maar de laatste tijd is de nervositeit gestegen: gaan de olieproducenten wel degelijk minder olie oppompen? Gaan de VS door met het verhogen van de productie van schalie-olie en -gas? Die nervositeit heeft zich inmiddels vertaald in dalende olieprijzen. 

Vraag naar olie trekt aan

In het algemeen geldt dat olieprijzen erg lastig te voorspellen zijn. Bij iedere afspraak omtrent productieverlagingen spelen politieke aspecten mee. Niettemin verwacht Turnill dat de olieprijzen de komende maanden vooral zijwaarts zullen bewegen. Waarbij hij ervan uitgaat dat de OPEC-landen zich dit keer wél aan de gemaakte afspraken zullen houden. Daarbij komt dat de vraag naar olie de komende maanden waarschijnlijk zal aantrekken, dankzij de oplevende wereldeconomie.

Wat betekent dit voor beleggers? Turnill ziet kansen voor oliemaatschappijen en andere energie-gerelateerde fondsen. Ook Amerikaanse schaliebedrijven zijn nu aantrekkelijk geprijsd. En bedrijfsobligaties van energiebedrijven bieden relatief hoge yields.  

 

Disclaimer

Deze informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om enige beleggingsstrategie te volgen. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd.

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited voor gebruik in Nederland. BlackRock Investment Management (UK) Limited is een EER beleggingsonderneming met bijkantoor in Nederland in de zin van artikel 1:1 Wft welke en als zodanig ook ingeschreven in het register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten.

© 2016 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden.