Nieuws/Financieel
1326079
Financieel

Olieplatforms blijken levendige natuurfuiken

Honderden van deze oude olieplatforms voor de Britse kust moeten weg maar zijn geen obstakel voor de natuur.

Honderden van deze oude olieplatforms voor de Britse kust moeten weg maar zijn geen obstakel voor de natuur.

Boorplatforms worden, vanwege minder vraag naar olie, op termijn vaak overbodig. Maar veel van de 1500 platforms zitten de natuur niet in de weg.

Honderden van deze oude olieplatforms voor de Britse kust moeten weg maar zijn geen obstakel voor de natuur.

Honderden van deze oude olieplatforms voor de Britse kust moeten weg maar zijn geen obstakel voor de natuur.

Om die reden hoeven ze in de Noordzee niet ontmanteld te worden. ,,Sterker, de platforms - ook van windmolens - leveren als rif een positieve bijdrage aan de hele ecologie daar, het dierenleven op zee", aldus Joop Coolen, marien ecoloog van Wageningen Marine Research. Hij promoveerde op de bijdrage die zulke boorplatforms leveren aan het zeeleven in de zuidelijke Noordzee.

Otters en kabeljauw

Rondom de enorme stellages op poten verzamelden zich enclaves mosselen, zeeanemonen en meer bijzondere soorten, weer voedsel voor vissen tot otters en boven de zeespiegel jagen vogels erop. Zalm en kabeljauw trekken volgens Coolen naar de platforms voor voedsel.

,,Maar het is aan de politiek en anderen om te besluiten hoe ze deze kennis over het leven rondom de gebruiken”, reageert Coolen. Hij begint het liefst een proef.

Shell opperde in 1995 platform Brent Spar in de bodem te laten afzinken, vooral om kosten te besparen. Dat kwam Shell op boycotacties te staan. Sinds 1998 geldt een verbod op de Noordzee om platforms af te zinken of gedeeltelijk te laten staan.

Eiffeltoren-hoogte

Grote oliemaatschappijen hebben voor tientallen jaren kapitaal gereserveerd voor de ontmanteling van oude generaties. Met onderstel meegerekend zijn vele zo hoog als de Eiffeltoren, ruim 320 meter.

De Schotse consultant Wood Mackenzie stelt dat de discussie zal gaan over zo'n 470 installaties die oliemaatschappijen de komende dertig tot veertig jaar moeten ontmantelen. Tot 2030 is het uit elkaar halen en afvoeren goed voor $160 miljard aan wereldwijde orders.

Een goede verdiensten voor de Nederlandse offshore, aldus Wood Mackenzie. Die bedrijven zorgden, met de teruglopende olieprijs afgelopen jaren, nog voor behoorlijke verdiensten bij energiebedrijven.

Als de politiek studie van Coole omarmt en vastlegt dat veel installaties kunnen blijven staan, zouden op termijn ook verdiensten van deze bedrijven teruglopen.

Windenergie op poten

Cooles onderzoek komt op het moment dat voor de Nederlandse kust in de Noordzee grote windmolenparken worden ontworpen en de politiek ook naar hergebruik van de stellages en bladen kijkt.

Stichting De Noordzee, die zich inzet voor natuurbescherming en duurzaam gebruik van de Noordzee, vindt de studie van Coolen waardevol.

,,Voor alle betrokkenen is belangrijk dat er duidelijke, voor iedereen praktisch hanteerbare regels zijn ten aanzien van ontmanteling, rekening houdend met ecologie en veiligheid.”

Ecologisch interessant

Het deels laten staan van onvervuilde platforms kan in sommige gevallen ecologisch interessant zijn en zorgt daarnaast ook voor maatschappelijke kostenbesparingen, nu de platforms behalve door de energiebedrijven ook door landen zijn gefinancierd en deze ook meebetalen aan ontmanteling.

Deze kostenbesparingen kunnen vervolgens worden gebruikt om te investeren in natuurherstel in de Noordzee of verduurzaming van activiteiten. Op die manier kan een win-win worden gecreëerd waar zowel de Noordzee als investeerders bij gebaat zijn, stelt Guido Schild van de stichting.