1326179
Financieel

'Alleen rol overheid bij bod op nutsbedrijf'

AMSTERDAM (AFN) - Alleen bij een overnamebod op een bedrijf dat een belangrijke nutsfunctie vervult, zou de Nederlandse overheid de mogelijkheid moeten hebben om in te grijpen. Dat vindt Eumedion, de belangenbehartiger van institutionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars.

Eumedion denkt daarbij aan energie- en waterbedrijven en bepaalde ondernemingen op het gebied van telecom en transport en logistiek. De overheid zou bij een overname van zo'n bedrijf moeten kunnen toetsen of de nationale veiligheid of de openbare orde in het geding zijn. Bij alle andere overnames ziet Eumedion geen rol voor de overheid.

De belangenorganisatie stelt dat donderdag in een commentaar op een wetsvoorstel dat dient om ongewenste zeggenschap op belangrijke telecominfrastructuur te voorkomen. De overheid heeft belanghebbende partijen opgeroepen daarop te reageren.

Terughoudendheid

Volgens Eumedion hebben beursgenoteerde ondernemingen in Nederland al voldoende mogelijkheden om zich te wapenen tegen een vijandige overname of ongewenst aandeelhoudersactivisme. Onder meer het vennootschapsrecht en de code voor goed ondernemingsbestuur voorzien daarin, aldus de organisatie.

Zelfs bij echt vitale nutsbedrijven is volgens Eumedion terughoudendheid dan ook geboden. Zo moet overheidsingrijpen een uiterste redmiddel zijn dat pas van stal wordt gehaald als het maatschappelijk belang daadwerkelijk in gevaar kan komen.