Nieuws/Financieel
1326727
Financieel

Waarom alle beleggers zich om China moeten bekommeren

Isabelle Mateos y Lago plaatst China in perspectief. Daarmee laat ze zien hoe belangrijk het land is geworden voor de wereldeconomie.

China’s schuld-gedreven groeimodel begint haar grenzen te bereiken. Maar het land bevindt zich ook in een transitie richting een hightech, meer consument-gedreven economie. Hoe deze economische evolutie zich afspeelt, heeft grote gevolgen voor de wereldeconomie.    

Economische trends, ontwikkeling en beleid variëren nogal per regio. Dat blijkt uit de interactieve infographic van BlackRock, waarin enkele economische en demografische maatstaven van verschillende provincies worden vergeleken. Bewustwording van deze heterogeniteit is belangrijk om de volledige omvang van China’s ontwikkelingstransformatie te begrijpen.  

Data van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) laten zien dat China goed was voor een kwart van de groei van ’s werelds bruto binnenlands product (BBP) gedurende de laatste twintig jaar. Maar haar aandeel in het wereldwijde BBP is kleiner dan dat het twee eeuwen geleden was, volgens het academische Maddison Project.

China’s honger naar wereldwijde grondstoffen en haar grote vervuilingsproblemen zijn alom bekend. Maar het gewicht van China’s digitale economie geniet minder bekendheid: de inkomsten uit e-commerce bedragen nu bijna 50% van het wereldwijde totaal, terwijl mobiele betalingen met $ 5500 miljard (38.000 miljard yuan) 50 keer die van de VS waren. Althans volgens China’s iResearch and Forrester Research.

Het ziet ernaar uit dat China passende maatregelen neemt om een meer services-gedreven, consumptie-gedreven economie te worden. Het is nooit gemakkelijk om een vlotte overdracht van een industrieel-gedreven groeimodel naar huishoudens en consumenten te bereiken. Het is niet voor niets dat Japan, Zuid-Korea en Taiwan zeldzame voorbeelden zijn van economieën die de zogenaamde ‘middeninkomensvalkuil’ hebben vermeden. En die er succesvol in zijn geslaagd de transitie welvarender en service-georiënteerd te laten zijn. Het achterblijven van investeringen heeft een vertraging van de Chinese groei veroorzaakt. Wat betekent dat consumptie de sleutel vormt tot algehele groei.   

Grotere verstedelijking is een van China’s belangrijkste groeidoelstellingen. Daarbij is het doel dat in 2030 nagenoeg 70% van de 1,37 miljard inwoners in stedelijk gebied woont, vergeleken met de 52% in 2010, volgens een rapport van de World Bank in 2014. Deze aanhoudende verstedelijking vraagt om noodzakelijke hervormingen. Vernieuwing van het Hukou registratiesysteem om een grotere landelijke verhuizing naar steden mogelijk te maken, het verbeteren van landrechten, het bieden van meer overheidspensioen en gezondheidszorg, en overgaan op meer groene technologie. Oftewel, uitgaven aan infrastructuur spelen nog steeds een sleutelrol in het aandrijven van de groei, vooral in de minder ontwikkelde regio’s in het midden en westen van het land. Als onderdeel van President Xi Jinpings “One Belt, One Road” initiatief om de banden met Eurazië te stimuleren langs oude zijderoutes. China kan haar stabiele consumentenbestand op unieke wijzen heroriënteren: Bernstein Research wijst op een 11-voudige stijging van de verkopen van hybride en elektrische auto’s in drie jaar tijd tot bijna een half miljoen tegen het einde van 2016. 

Vanuit het ‘schuldenperspectief’ staat China aan de vooravond van een verschuiving. Dankzij de vraag naar hypotheken gaat zo’n 30% nieuwe leningen naar huishoudens, zo laten 2016 BIS data zien. Verstedelijking zou een belangrijke rol moeten spelen. Daarom heeft premier Li Keqiang dat als prioriteit aangemerkt. Net als het nemen van de volgende grote stap in het ‘stutten’ van een overheidspensioen en zorgsysteem. Dit moet de bestedingen aanjagen, in plaats van dat spaarcenten die op een regenachtige dag zijn weggezet, worden gestoken in improductieve investeringen.

In de tussentijd bestaat er het optimisme over China’s kortetermijngroeivooruitzicht in het Jaar van de Haan volgens de Chinese astrologie. Er zijn mogelijkheden voor een versteviging van China’s cyclische opleving. Daarnaast is het risico op een schuldencrisis voor de korte termijn beperkt. Echter, er zijn wel andere kortetermijnrisico’s. Een mogelijke handelsoorlog met de Verenigde Staten kan het herstel in de weg staan. En een sterke stijging van de Amerikaanse dollar kan opnieuw leiden tot een uitstroom van kapitaal. Bovendien neemt het risico op een tijdelijke kredietcrisis toe omdat China’s centrale bank een gericht verkrappingsbeleid is gestart om de schulden in het financiële systeem te beteugelen.

Voor nu wijst BlackRocks eigen GPS op een positieve groeiverwachting voor China. Dit is vooral ingegeven doordat de hervormingen aan de aanbodkant en de capaciteitsbezuinigingen de industriële winstgevendheid verbeteren. De verbeterde groeiverwachting is een van de redenen voor BlackRocks kortetermijnoptimisme ten aanzien van Chinese aandelen. Te meer daar een aantrekkende wereldhandel het binnenlands momentum versterkt. De verschuiving naar een meer consument-geleide groei opent de deuren voor zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven om toe te treden tot de Chinese markt. Er zijn kansen voor de kortetermijnbeleggingshorizon. Hetzij in de hervorming van staatsbedrijven, de booming e-commerce sector of de snelle invoering van groene technologieën om de ‘milieuellende’ aan te pakken.

Waar het op neerkomt, is dat het onverstandig is om de mogelijkheden die China biedt, te negeren. Zeker gezien de volledige omvang van de lastige transitie waarin het land zich begeeft. Het land ondergaat een transformatie naar een situatie waarin een grotere rol voor de consument is weggelegd. Dit wordt ondersteund door een niet eerder vertoonde mate van verstedelijking. Ondanks de risico’s is BlackRock van mening dat de potentie van China niet moet worden onderschat.

 

Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts ter illustratie verstrekt. De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.