Nieuws/Financieel
1327515
Financieel

Nieuw kabinet kampt met stijging ouderenwerkloosheid

Werkzoekende vergrijst

Amsterdam - Het komende kabinet mag niet treuzelen met het aan een baan helpen van de 80.000 langdurig werkloze ouderen van ons land. Volgens arbeidsmarktdeskundigen moeten scholing, ontslagrecht en loondoorbetaling bij ziekte daarvoor op de schop.

„De verhoging van de pensioenleeftijd is te laat en te snel doorgevoerd”, zegt Andries de Grip, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Maastricht. „Werkgevers doen er veel langer over om hun beeld bij te stellen van wat oud is, van wat iemand van 55 nog kan.”

De werkloosheid onder ouderen blijft een hardnekkig probleem, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren en vanochtend heeft gepubliceerd. Na een maandenlange gestage daling is het aandeel 45-plussers zonder baan in februari weer toegenomen: van 4,8 naar 4,9%. „Een pas op de plaats na een jaar van forse daling”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Onder de 55-plussers zonder baan is de situatie ronduit schrijnend. Twee derde zit al meer dan een jaar werkloos thuis. Daartegenover staat 7% die binnen drie maanden werk vindt.

Klik hier voor het gehele artikel over de groeiende werkloosheid onder ouderen.