Nieuws/Financieel
1327696875
Financieel

Vooral 45-plussers nog niet terug aan het werk

Ouderen zitten toch vaker achter de geraniums.

Ouderen zitten toch vaker achter de geraniums.

AMSTERDAM - De trend van de ongekend lage werkloosheid zet zich voort. Ook in de afgelopen drie maanden is het aantal werkenden weer gestegen en nam het aantal werklozen af met gemiddeld 13.000 per maand. Dat betekent dat er in april 316.000 werklozen waren, dat is 3,2% van de beroepsbevolking, meldt CBS op basis van de laatste cijfers. Voor het grootste deel is deze groep mensen boven de 45 jaar oud.

Ouderen zitten toch vaker achter de geraniums.

Ouderen zitten toch vaker achter de geraniums.

Wel stijgt nog altijd het aantal werkenden in Nederland. In de leeftijdscategorie van 15 tot 75 jaar is deze groep in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 38.000 per maand verder gestegen naar 9,5 miljoen. Het aantal werklozen nam in dezelfde periode met gemiddeld 13.000 per maand af: in april waren er 316.000 werklozen wat 3,2% is van de beroepsbevolking. Dat meldt het CBS op basis van nieuwste cijfers.

Het UWV registreerde eind april 175.000 lopende WW-uitkeringen. In april hadden 3,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend.

In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 20.000 per maand afgenomen naar het laagste aantal sinds juni 2009. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Meestal ouder

Van de 3,3 miljoen mensen die niet behoren tot de beroepsbevolking was het merendeel 45 tot 75 jaar. Sinds de start van de reeks met maandcijfers in 2003 schommelt hun aantal tussen de 2,5 miljoen en de 2,7 miljoen. Met iets meer dan 2,5 miljoen waren het er niet eerder zo weinig als in de afgelopen maand.

De meest genoemde reden voor deze 45-plussers om niet te werken is pensioen of een hoge leeftijd, en daarna ziekte of arbeidsongeschiktheid. De voornaamste reden voor jongeren om niet te werken is dat ze een opleiding of studie volgen. Bij 25- tot 45-jarigen gaat het vaak om ziekte of arbeidsongeschiktheid, of de zorg voor het gezin.