Financieel/Ondernemen
132820
Ondernemen

Tegen zomer meer duidelijkheid zzp'ers

Den Haag - Voor de zomer geeft staatssecretaris Wiebes van Financiën antwoord op de vraag of de omstreden zzp-wetgeving ook nog na 1 januari 2018 in de koelkast blijft.

Vorig najaar werd de handhaving van de zogenaamde wet DBA tot die datum opgeschort omdat zzp’ers ervoeren dat de regelgeving dermate voor onzekerheid zorgde bij de opdrachtgevers dat er geen klussen meer werden verstrekt.

Verkenning alternatieven

De ministeries van Financiën en Sociale Zaken zijn nu bezig met een verkenning naar alternatieven voor de zzp-regelgeving. Ook aan de formatietafel wordt erover gesproken. Wiebes wil in de aanloop naar de zomer bezien wat de stand van zaken is en aan de hand daarvan besluiten of de wet DBA nog langer op sterk water blijft.

In de brief die de staatssecretaris donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is ook een overzicht opgenomen van de omzet van zzp’ers. Daaruit valt een lichte omzetstijging in de afgelopen jaren op te maken, hoewel de vraag is of dat gezien de economische opleving in diezelfde periode, niet meer had kunnen zijn.