1328701
Financieel

BNG Bank boekt stevige winstgroei

BNG Bank (Bank Nederlandse Gemeenten) had vorig jaar last van de lage rente. Mede dankzij incidentele factoren is de winst wel fors gestegen. De nettowinst kwam uit op €369 miljoen, een stijging van 63% ten opzichte van 2015.

Dat maakte de bank maandag bekend. De winstgroei komt vooral op het conto van eenmalige meevallers, zoals een verkoopresultaat van €34 miljoen op verkoop aan a.s.r. van de aandelen BNG Vermogensbeheer en enkele participaties in een beleggingsfonds. Nog eens €56 miljoen is te danken aan ongerealiseerde marktwaardeveranderingen.

De bank laat weten dat het renteresultaat ook in 2016 onder druk stond van de historisch lage rentetarieven en de, uit hoofde van risicobeleid, terughoudende rentepositie van de bank.

BNG Bank heeft in 2016 twee duurzame obligaties uitgegeven ten behoeve van balansfinanciering van respectievelijk de meest duurzame woningcorporaties en gemeenten. Sinds 2014 zijn vier duurzame obligaties geplaatst ter waarde van €2,7 miljard. De portefeuille van duurzame projectfinancieringen is eind 2016 gegroeid tot bijna €1 miljard.

De kosten voor toezicht, informatietechnologie en personeel blijven volgens BNG een stijgende lijn vertonen. De bank meldt dat grote inspanningen nodig blijven om te kunnen voldoen aan de snel veranderende wet- en regelgeving en de uitgebreide rapportagevereisten die hieruit voortvloeien. Gezien de aanhoudende onzekerheden waagt BNG zich niet aan een uitspraak over de verwachte nettowinst 2017.

BNG Bank ondersteunt overheidsbeleid door op basis van haar AAA-rating goedkope financiering te verstrekken aan gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en andere instellingen met een maatschappelijk belang. Met een balans van meer dan €150 miljard is BNG Bank de vierde bank van Nederland.