Nieuws/Financieel
1329430
Financieel

’Obligatiebeleggers onderschatten risico’s’

Sebastiaan Reinders, bedrijfsobligatie-expert bij NN.

Sebastiaan Reinders, bedrijfsobligatie-expert bij NN.

Om toch nog enig rendement te behalen, nemen nogal wat obligatiebeleggers in de VS steeds meer risico. Inmiddels weegt de iets hogere rente op obligaties van minder sterke bedrijven niet meer op tegen de risico’s, zo meent Sebastiaan Reinders, bedrijfsobligatie-expert bij NN Investment Partners.

Sebastiaan Reinders, bedrijfsobligatie-expert bij NN.

Sebastiaan Reinders, bedrijfsobligatie-expert bij NN.

Reinders onderschrijft wel de marktvisie dat het risico dat Amerikaanse bedrijven binnen afzienbare termijn niet aan hun schuldverplichtingen kunnen voldoen, historisch gezien klein is. De gunstige economische ontwikkeling helpt hierbij. Vooral cyclische bedrijven kunnen hierdoor hun rentelasten gemakkelijker ophoesten.

De obligatie-expert wijst er ook op dat grondstoffenproducenten sterk uit te crisis zijn gekomen. „Dat is enerzijds te danken aan stevige ingrepen in hun kostenstructuur. En anderzijds aan het omvallen van zwakkere branchegenoten.”

De risico-opslag bij obligaties van risicovollere bedrijven is in zijn ogen in de afgelopen paar jaar echter te hard gedaald. „Dit komt vooral door de zoektocht van beleggers naar rendement. Inmiddels weegt de iets hogere rente echter niet meer op tegen het extra risico. En risico’s zijn er wel zeker, onder meer op het politieke vlak. Voor ons is dit reden om in de portefeuille een verschuiving aan te brengen richting kwalitatief hoogstaande bedrijfsobligaties.”