Financieel/Ondernemen
1331279200
Ondernemen

Column: Liberalisme is egoïsme

Afgelopen vrijdag heb ik het advies van premier Rutte opgevolgd; ik heb een onbenul aangesproken op zijn onverantwoorde non-social-distancing gedrag. In dit geval ging het om de auto van een rijschool die mijn dorp binnenreed mét een leerling aan het stuur. De instructeur zat ernaast. Ze stopten bovendien om een volgende cursist op te pikken.

Volgens de zzp’ende rijschoolhouder ging het om klanten die binnenkort moeten afrijden. Oké, denk ik dan… Is dit écht een serieus legitiem argument om dan maar niet anderhalve meter afstand te bewaren en zelfs met z’n drieën (!) in de lesauto plaats te nemen? Onbegrijpelijk. En, onacceptabel. Omzet gaat blijkbaar boven alles. Dik verdiende euro’s zijn belangrijker dan catastrofale besmettingen.

Eigen verantwoordelijkheid?

Ondernemers beweren bovendien liberaal te zijn. Eigen verantwoordelijkheid enzo. Ze aanvaarden de consequenties van alle keuzes die ze zelf maken – zeggen ze. Maar betekent dit dus ook dat je moedwillig schade berokkent aan mensen om je heen? Blijkbaar wel. Egoïstisch dus. Louter vanwege gederfde inkomsten.

Maar het egoïsme gaat verder. Want natúúrlijk staat deze zzp’er in de rij bij de gemeentelijke loketten om aanspraak te maken op de crisismaatregelen die het kabinet nam. Financiële steun die we overigens met z’n allen – als Nederlanders – ophoesten! Als het aan mij ligt, heeft deze onverantwoordelijke rijschoolhouder nergens recht op. Fuck it!

Ik ben klaar met dat onverantwoordelijke gegraai.

Zzp’ers

Dat doet me in al deze crisisellende meteen denken aan het betreurenswaardige meelijwekkende geklaag van het gros van al die andere zzp’ers. Nu heb ik het niet over de Zelfstandigen Zonder Personeel die min of meer gedwongen de zzp-status kregen. Nee, ik heb het over de zzp’ers die per sé met ‘ondernemer’ willen worden aangesproken. Die zeggen dat ze een bedrijf hebben. (‘geen bedrijfJE’).

Ik heb het over hen die prat gaan op de zelf gekozen zelfstandigheid en onafhankelijkheid en die elke overheidsbemoeienis buiten willen houden. ‘Liberale’ zzp’ers dus. Kijk maar naar de discussies over de verplichte AOV. Of, als er wordt gepraat over verplicht pensioensparen. („Ik bepaal zelf wel of ik spaaaaarrrr!!!”).

Echter, al die petitietekende ‘Zelfstandigen’ vinden het nu toch érg fijn dat ook zij binnenkort bij hun gemeenteloketten kunnen aankloppen en dan wat euro’s mee naar huis mogen nemen. Hun belangenbehartigers, PZO, de stichting ZZP-Nederland en FNV Zelfstandigen, hebben zich in die lobby daarbij gediskwalificeerd. In normale tijden hebben ze het immers altijd over zelfstandigheid en onafhankelijkheid. En ineens is het crisis en wordt er meteen gebedeld bij de overheid voor financiële steun omdat ‘het water aan de lippen staat’. Hoezo zelfstandigheid? Hoezo onafhankelijkheid?

Ook dus heel egoïstisch. Het zijn zzp’ers die hun eigen financiële wanbeleid lekker makkelijk afwentelen op de overheid. Dus, op ons allemaal.

Wijze les

Nu snap ik uiteraard dat alles wat nú gebeurt, exceptioneel is. Wie had dit ooit verwacht? Het levert in ieder geval een wijze les voor de toekomst op. Want, als deze Corona-ellende voorbij is, dan moeten we het in Nederland weer eens hebben over wat ‘ondernemerschap’ en ‘zelfstandigheid’ daadwerkelijk inhouden.

Verplichte RampenReserve

Daarom: verplicht zzp’ers een financiële RampenReserve aan te houden. Bijvoorbeeld een bedrag van 15.000 euro dat verplicht op je balans staat en dat je kunt (moet!) aanspreken als zich een nationale ramp voordoet zodat je zes maanden – zonder overheidssteun – kunt overleven omdat je weet dat het kabinet dat eerste half jaar niets compenseert. Die verplichte RampenReserve zou overigens buiten Box3 gehouden moeten worden. Dus het is 100% puur geld voor jezelf. Bovendien koppelen we deze RampenReserve aan het recht op starters- of zelfstandigenaftrek en/of MKB-Winstvrijstelling.

Uiteraard is het niet ‘liberaal’ als we ondernemers het opbouwen van een verplichte RampenReserve opleggen. Toch is het nodig; de samenleving is daarbij gebaat. We elimineren immers het onfatsoenlijke egoïsme en het makkelijke gegraai.

Want – ik geloof het echt - met een verplichte RampenReserve op de balans had de zzp’ende rijschoolhouder een gezonder en maatschappelijk verantwoord besluit kunnen nemen. Hij had zich minder zorgen hoeven maken over gederfde inkomsten waardoor het makkelijker voor hem was geweest zijn rijlessen tot nader order uit te stellen.