Nieuws/Financieel
1331321
Financieel

Rente en onzekerheid drukken winst Kas Bank

AMSTERDAM (AFN) - Kas Bank heeft zijn winst vorig jaar zien dalen ten opzichte van een jaar eerder. De effectendienstverlener had last van uitdagende marktomstandigheden met aanhoudend lage rentes en politieke onzekerheden. Wel liet de tweede jaarhelft een duidelijke verbetering zien, onder meer door kostenbesparingen.

Kas Bank realiseerde vorig jaar een nettowinst van 14,9 miljoen euro, wat 3 procent minder was dan in 2015. Het operationeel resultaat ging met ruim een kwart naar beneden tot 8,2 miljoen euro. De baten namen met 8 procent af tot 106 miljoen euro, onder meer door dalende renteresultaten. Het beheerd vermogen bedroeg in 2016 in totaal 504 miljard euro.

In de tweede helft van 2016 behaalde Kas Bank een winst van 14 miljoen euro en een operationeel resultaat van 7,3 miljoen euro. Kas Bank stelt een dividend voor van 0,64 euro per aandeel, zo stelde het donderdag bij de presentatie van de cijfers. Bij de halfjaarcijfers werd nog afgezien van een interimdividend.

Toelichting

Topman Sikko van Katwijk wees er in een toelichting op dat de ,,kerndiensten'' van Kas Bank afgelopen jaar doorgroeiden. Kas Bank is volgens hem bezig met een ommezwaai en wil, zoals eerder aangegeven, de kosten flink reduceren op jaarbasis. ,,We zetten meer in op moderne technieken. Dat kunnen we met minder mensen af.''

De trend van minder werknemers bij Kas Bank zal dan ook doorzetten, maar minder snel. Vorig jaar daalden de personeelskosten met 12 procent, tot bijna 60 miljoen euro.