Nieuws/Financieel
1334222
Financieel

De slimste belegger

Binnenkort start wederom de competitie “De Slimste belegger”. Deelnemers krijgen een fictieve som geld om te beleggen in Turbo’s. De winnaar is de deelnemer die het meeste verdient, logisch. Maar wanneer ben je de slimste belegger? Ik heb een aantal one-liners voor u die in principe voor elke belegger geldt, maar in het bijzonder voor de Turbo belegger.

Gedragskronkels

De competitie wordt gespeeld met een fictieve som geld. Leuk, lekker gokken dus, het is toch maar een spelletje, het is toch mijn eigen geld niet. Handelen met eigen geld geeft toch een andere lading aan het geheel, niet waar? Juist als eigen geld in het geding is, gaan er rare en vreemde gedragskronkels optreden.

Deze gedragskronkels zijn ontzettend moeilijk uit te bannen, zo blijkt in de praktijk. Beleggers blijven dezelfde fouten maken. Ik zal zo meteen wat one-liners in deze categorie bespreken. Ook is het ontzettend moeilijk voor beleggers om specifieke gedragingen, aannames of spelregels juist wel toe te passen. Ook een aantal one-liners in deze categorie ter lering en vermaak.

“Verliezen moet je afkappen, winsten moet je laten lopen”

Deze uitspraak is mijns inziens genoegzaam bekend bij beleggers. Risico-avers gedrag zorgt er voor dat beleggers ontzettend veel moeite hebben om verliezen te incasseren en het knap lastig vinden om opgebouwde winsten te laten staan. Het is algemeen bekend dat bij verlieslatende posities de neiging toeneemt om uit te zoomen, om weg te lopen van de positie, om verliezen te laten lopen. Bij het ruiken van winst is er de neiging om in te zoomen en te snel de winst te verzilveren ofwel de winst af te kappen.

De slimste belegger kapt verliezen af en laat winsten lopen, niet andersom….

“Niet bijkopen als het mis gaat”

Als je als actieve belegger een koopscenario optuigt, weet je wanneer je instapt en wanneer je uitstapt. Dit laatste kan met winst of verlies gepaard gaan. Je weet ook wanneer het scenario niet meer valide is. Ga dan niet bijkopen als de beer toeslaat in de veronderstelling dat de stier binnenkort wel weer terugkomt. Zo hoorde ik recent de uitspraak “When in trouble, then double..”, ofwel verdubbel je verlieslatende positie, want dan ligt de gemiddelde aankoopkoers lekker laag en ben je eerder uit het verlies als de koers gaat stijgen. Slechts een speculant vergroot zijn positie als de markt tegenwerkt, in een wanhoopspoging ooit de oorspronkelijke aankoopkoers weer terug te zien op het scherm.

De slimste belegger denkt niet na maar denkt voor en weet op voorhand wanneer hij uit een positie stapt….

“Bijkopen als het goed gaat”

In aansluiting op de vorige alinea is het wel toegestaan om posities te vergroten als het koopscenario mooi uitpakt, anders gezegd, de stieren doen wat van hen wordt verwacht. Is er sprake van een stijgingstendens dan is het raadzaam om op dips in de markt additionele aankopen te doen, we noemen dit scale-in. Begint het koopscenario haarscheurtjes te vertonen dan moet je posities verkleinen, dit is scale-out.

De slimste belegger laat de omvang van zijn positie variëren met de kracht van het scenario; dan kun je veel extra rendement halen….

“Mis de top en mis de bodem, dat is niet erg”

Tijdens presentaties en workshops merk ik nog steeds dat er veel beleggers zijn die hevig geëmotioneerd zijn als zij de top en bodem missen van een specifieke beweging. Dit is mijns inziens een verkeerd uitgangspunt. Ik begrijp het wel, want succesvol op het laagste punt kopen en op het hoogste punt verkopen levert eeuwige roem op, vooral op verjaardagsfeestjes. Lijst deze transacties in en geniet er van, want het zijn uitzonderingen.

De slimste belegger beschouwt toppen en bodems in de markt als cruciale draaipunten of kantelpunten waarop de beer en stier zich flink laten horen en zien….

“Kies uw coach en cockpit”

Dankzij de digitale wereld is er ontzettend veel info beschikbaar voor actieve beleggers. Er komen steeds meer applicaties en digitale speeltjes bij om maar niets te hoeven missen. Maar is dit geen ‘over-kill’ aan informatie? Moet je als actieve belegger alle websites bestuderen, alle applicaties up- and-running hebben en alleen maar bezig zijn met info vergaren? Nee, want dan kom je niet aan beleggen toe, niet waar?

Moet je ook alle beleggingsexperts volgen, moet je alle columns lezen? Dit zaait alleen maar twijfel, toch?

Moet je als actieve belegger een zeer uitgebreide cockpit bouwen met een scala aan indicatoren, methodieken, systemen, veel toeters en bellen en nog meer lampjes en belletjes? Nee, want het zal dan nooit voorkomen dat alle seinen op groen staan.

De slimste belegger zorgt voor een uitgebalanceerd palet aan bronnen, kiest zijn favoriete coach en bouwt een cockpit waarin hij zich lekker voelt; minder is beter…..

“Besef dat je zelf de zwakste schakel bent”

Als een specifieke transactie verkeerd afloopt, hij wordt met verlies afgesloten, dan is dat de schuld van de markt. Als een aantal verliezen op rij wordt geïncasseerd ligt dat aan het handelsmodel of de TA methodiek. Makkelijk om de markt of het systeem de schuld te geven als iets niet goed gaat. Welnu, het blijkt maar al te vaak dat verliezen niet zo zeer aan het model ligt, verliezen is nu eenmaal onderdeel van het spel, maar dat het aan de belegger zelf ligt. Verliezen door discipline is niet erg, verliezen door gebrek er aan wel….

De slimste belegger gaat zeer gedisciplineerd te werk en accepteert dat verlieslatende transacties erbij horen…..

“Een visie is belangrijker dan een tip”

Als actieve belegger ben je niet op zoek naar gouden tips en Holy Grails, want die bestaan niet.

Als actieve belegger trek jezelf je plan en beslis jezelf wat en wanneer je iets aan- of verkoopt. Je bent immers zelf verantwoordelijk voor je eigen portefeuille. Maar je vindt het wel verstandig om de visie van een beleggingsexpert die je aanspreekt ter hand te nemen. Die visie is voor een actieve belegger de uitvalsbasis voor succesvolle scenario’s met bijbehorende beleggingen.

De slimste belegger luistert naar zijn coach en is daardoor in staat om nog beter te scoren….

“De richting van de markt is niet belangrijk”

Ik ben een voorstander van zogenaamde kantelpuntanalyses. Hierbij kom je als actieve belegger in actie als de markt een significante top of bodem neerzet, of deze juist breekt. Zoals eerder gemeld, het zijn de momenten waarop de beer en stier zich flink laten horen. Dan is de kans het grootst dat er een significante beweging wordt ingezet, omhoog of omlaag.

Veel beleggers voelen zich goed als de markt stijgt. Logisch, want ver onder het hersenpannetje ligt bij iedereen wel een sterk of zwak ‘buy-and-hold’ gevoel. Veel beleggers durven de markt niet te bespelen als deze zakt, logisch want dat voelt onnatuurlijk.

De slimste belegger heeft geen gevoel voor richting, die handelt in de richting die de beer of stier aanwijst.

“De finish is belangrijker dan een enkel sprintje”

Heel veel beleggers zijn blij als zij een winst(je) kunnen noteren. Dat mag, een mooi resultaat mag gevierd worden, niet waar? Veel beleggers vinden het niet leuk, terecht, als er een verlies wordt geïncasseerd. Maar een incidenteel succesje of dreuntje is totaal niet van belang. Zelfs een aantal winsten of verliezen op rij is voor de echte actieve belegger niet interessant. Hij mag zich daar ook niet door laten afleiden, emoties mogen niet oplaaien door een plusje of een minnetje. Waar het om gaat is het halen van de finish. Wat is het resultaat na een jaar beleggen, want heeft de intraday handelaar aan het einde van de dag verdiend, vertoont de zogenaamde Equity Lijn een opwaarts verloop, daar gaat het om. Kijk wat verder vooruit dan de eerstvolgende transactie.

Je wint de voetbalwedstrijd pas na negentig minuten, een gemiste penalty hoeft niet beslissend te zijn.

De slimste belegger weet dat hij pas aan het einde van de competitie de hoofdprijs in ontvangst kan nemen.

 

Wanneer ben je de slimste belegger?

Een goed handelsplan, een uitgekiende strategie, het juist toepassen van de spelregels is onontbeerlijk voor elke belegger om tot een goed beleggingsresultaat te komen. Het is dan zo jammer als er veel teleurstellingen zijn omdat er kennelijk meer speelt dan alleen maar regeltjes, statistiek en transacties. Er is namelijk altijd emotie actief. Bovenstaande one-liners kunnen er toe bijdragen om emotie onder controle te houden en daardoor een perfecte balans tussen ratio en emotie in stand te houden. Als dat lukt, ben je de slimste belegger.

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas S.A. (www.bnpparibasmarkets.nl)

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.