Nieuws/Financieel
1334358
Financieel

Vraag & antwoord

Moet ik personeel betalen bij inwerken?

Binnen ons bedrijf geldt een inwerkperiode van twee maanden. Nieuwe werknemers draaien dan zelf geen productie. Zij verdienen in die periode dus nog helemaal niets voor ons. Kunnen wij met werknemers afspreken dat zij in de inwerkperiode geen loon ontvangen of dat sprake is van een soort onbetaalde stage?

In principe kan beide niet. Tijdens een inwerkperiode staat het verrichten van arbeid centraal. Dat medewerkers tijdens deze periode nog niet productief zijn, is inherent aan het feit dat voor het soort werk dat ze gaan doen een lange inwerkperiode noodzakelijk is. Inwerken is echter ook werken en dus moet loon worden betaald.

Het inwerken valt ook niet onder de term stage, omdat het werk bij een stage niet gericht is op productief werk waarmee vooral omzet of winst gegenereerd wordt, maar op werk waarbij het leeraspect van de stagiair centraal staat. Bij inwerken staat het verrichten van productief werk centraal.

De werkgever kan wel met de nieuwe werknemers afspreken dat zij tijdens de inwerkperiode een lager loon krijgen. Dat loon moet wel minimaal op het niveau van het wettelijk minimumloon liggen.