Nieuws/Financieel
1334456
Financieel

Tijdelijke uitschieter AEX of start nieuwe opmars?

Met een zeer krachtige opwaartse beweging werd gisteren de eerdere correctie-start weer ongedaan gemaakt. De AEX sloot ook ruim boven de recent gevormde weerstandszone. Hiermee is meer opwaartse ruimte gecreeerd.

Visie technische analyse: De markt blijft dus zeer euforisch waarbij opnieuw een correctiesignaal ongedaan werd gemaakt. Dit hebben we de afgelopen maanden vaker gezien. Na de eerdere en duidelijke verzwakking van vorige week werden de negatieve signalen weer krachtig ongedaan gemaakt. Inmiddels staat de AEX alweer 80 punten boven zijn startpunt van de huidige opgaande beweging die in december vorig jaar begon bij de 445,65.

De vraag is tot hoever de rek er nog inzit bij deze opgaande beweging sinds december. Tot op heden staat de teller van het aantal correcties sinds deze decemberbodem nog steeds op nul. Correcties zijn juist belangrijk om de buitengrenzen van een grotere stijgende middellangetermijntrend te bepalen. Eerdere correctiesignalen werden gegeven in januari en februari. Zo vond in januari een wekenlange zijwaartse consolidatiefase plaats tussen de 480,40 en 489,90. Uiteindelijk werd de onderkant gebroken waarna de 1e correctie een feit leek te zijn. Dit resulteerde echter in een tweedaagse neerwaartse doorbraak en een terugtest tot het 50-daags gemiddelde. Hij vormde een bodem bij 476,70 waarna de volgende opwaartse beweging startte.

Eerdere toppatronen weer opgeheven 

Langs de bodems bij 445,65, de 476,70 en de 491 was een stijgende bodemlijn te trekken die ook in maart en begin april enkele (bijna) raakpunten liet optekenen. Een belangrijke en krachtige opgaande bodemlijn. Een neerwaartse doorbraak zou een aanzienlijke verslechtering betekenen in het technische beeld sinds december. Vorige week was het zover. Deze stijgende bodemlijn werd neerwaarts gebroken wat het startsignaal leek te zijn van de 1e correctie van dit jaar. Eind vorige week werd een bodemzone gevormd bij 509,40, onder de eerdere april-bodems. Met een enorme opwaartse gap kwam gisteren een einde aan dit eerdere correctiesignaal. Hiermee werd ook direct de zware toppenzone bij 519 – 521,50 opwaarts gebroken.

In deze zone werden in de afgelopen weken een tweetal bearish engulfing patronen gevormd maar ook een hanging man en een dark cloud cover. Het gemak waarmee dit plaatsvond, blijft naar mijn mening wijzen op het feit dat er sprake is van een zeer euforische markt. Kijkend naar de technische indicatoren zien we nog steeds geen krachtige verbetering. De MACD kan in de komende dagen een positieve crossing maken, maar de trend is nog steeds neerwaarts. De RSI herstelde ook aanzienlijk maar blijft onder zijn eerdere toppen. Ook is er nog steeds het risico in de markt van de afstand tussen de koers en het 200-daags gemiddelde.

 

Tijdelijke uitschieter of start volgende opwaartse beweging?

Het feit blijft dat de belangrijke en meermaals geteste stijgende bodemlijn neerwaarts werd gebroken. De vraag is nu of deze tegengestelde opwaartse doorbraak van gisteren duurzaam zal zijn, of dat er slechts sprake is van een tijdelijke uitschieter in de komende dagen. Ondersteunend voor een verdere stijging is dat andere indices als de Nasdaq 100 en de DAX deze doorbraak ook lieten zien, maar indices als de S&P 500, Nikkei, China en DJ Transport juist niet. We moeten dan ook alert blijven op de vorming van toppatronen in de komende dagen. Een dergelijke vorming van een toppatroon en beweging onder de weerstandszone van 519 – 521,50 zou een eerste aanwijzing zijn dat er sprake was van een opwaartse uitschieter. Zolang dat niet gebeurt, mag een verdere stijging naar de zone 531 – 532 worden verwacht. Daar liggen de stijgende toppenlijn en een horizontale weerstand.

Let op toppatronen en de zone 519 – 521,50

Verder werd er gisteren een gap gevormd tussen de 513,60 en 521. Zodra de AEX weer onder de 519 – 521,50 zone terecht komt, wordt ook het eerste deel van deze gap gesloten en verwacht ik een snelle verdere sluiting van deze gap richting de 513,60. Het blijft in het kortetermijnbeeld dus een lastige situatie waarbij de euforie in de markten nog steeds aanwezig is. Het belangrijke topvormingsproces van de afgelopen weken en de neerwaartse doorbraak van eind vorige week werden zonder enige moeite teniet gedaan.

Hiermee is in het zeerkortetermijnbeeld dus meer opwaartse ruimte gecreëerd, maar we moeten alert blijven op de vorming van toppatronen in de komende dagen en een plotselinge omkeer. Als de AEX deze week boven de 519 – 521,50 weet te blijven, zal een nieuwe opgaande bodemlijn langs de bodem van 509,40 moeten worden getrokken om de contouren van de nieuwe opgaande trend aan te geven. Onder de zone 519 – 521,50 neemt de kans toe dat er sprake was van een kortstondige uitschieter.