Nieuws/Financieel
1334500
Financieel

Als de kanonnen bulderen…

De angstgraadmeter van de beurs, de VIX, liep in de aanloop naar de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen weer op. Burgers in het algemeen en beleggers in het bijzonder krijgen veel nieuws over zich heen dat hen in meer of mindere mate angstig maakt. Daarnaast krijgt een aantal van hen hoogtevrees en kiest eieren voor z’n geld.

Of het nu gaat om de oplopende spanningen rond Noord-Korea, Syrië, de dreiging van een nieuwe koude oorlog tussen Rusland en de Verenigde Staten, Turkije of het dichtst bij huis de uiteindelijke uitslag van de presidentsverkiezingen in Frankrijk; de internationale politiek is volop in beweging. De invloed van politieke gebeurtenissen op de internationale aandelenmarkten wordt steeds groter en dat heeft weer gevolgen voor de koersen van aandelen. Al een paar weken zetten beleggers zich schrap voor dingen die mogelijk gaan komen. Ik spreek zeker in mijn hoedanigheid als vermogensbeheerder als ik zeg dat het maar zeer de vraag is of dat terecht is.

Een korte terugblik in de geschiedenis van de beurs leert ons namelijk dat als gevolg van politieke gebeurtenissen de effectenkoersen op z’n langst slechts relatief kort van slag zijn. Van een structurele invloed op de beurzen is geen sprake. De Tweede Wereldoorlog vormt daarop de enige uitzondering. In 2003 bijvoorbeeld, toen vader Bush de eerste tanks liet rijden voor zijn invasie in Irak stegen de koersen op de internationale aandelenmarkten. Eenzelfde verhaal gaat op voor zowel de Vietnam- als de Korea oorlog uit de vorige eeuw.

 

L’histoire se répète

Uit dezelfde historie blijkt dat de effectenmarkten en dus de beleggers na een ingrijpende politieke gebeurtenis heel veel veerkracht beschikken. Nadat er in aanloop naar zo’n gebeurtenis bijna vanzelfsprekend schrikachtig is gereageerd, wordt op het moment dat het zo ver is de eerder ingeslagen opgaande lijn weer ‘gewoon’ voortgezet. Beleggers lijden kortom het meest van het lijden dat ze vrezen. De reactie op de uitslag van de eerste ronde in de Franse presidentsverkiezingen toont dit eens te meer aan. Om in Franse sferen te blijven: l’histoire se répète, de geschiedenis herhaalt zich… De markt prijst inmiddels een overwinning voor Macron in. Pas na de parlementsverkiezingen wordt overigens pas echt duidelijk hoe de hazen lopen. Daar zijn immers de gevestigde partijen (nog) veruit in de meerderheid.

 

Bleke gezichten

Beleggers doen er goed aan eens naar het verloop van de S&P 500, nog steeds min of meer de graadmeter van de Amerikaanse economie, over een wat langere periode onder de loep te nemen. Het patroon van deze index wordt op de langere termijn natuurlijk gewoon bepaald door niets anders dan de winstontwikkeling van de ondernemingen waaruit de S&P 500 is samengesteld. (Geo)politieke gebeurtenissen kunnen deze ontwikkeling op z’n best tijdelijk uit het lood slaan, maar bedrijfsresultaten zijn uiteindelijk de enige echte reden waarom beurskoersen stijgen of dalen. Vandaar het beursadagium dat je moet kopen zodra de kanonnen bulderen of de andere beurswijsheid dat je moet kopen van bleke gezichten. Zo bezien bleek voor de zoveelste keer dat een dip in de koersen als gevolg van politieke onzekerheid, hoe cynisch dat ook mag zij, juist vaak een kans is voor beleggers.

Natuurlijk moet hierbij wel de kanttekening worden geplaatst dat de uitkomst van sommige politieke ontwikkelingen uiteindelijk wel degelijk van invloed kan zijn op de winstgevendheid van ondernemingen. Zo stond er in Frankrijk niet alleen voor het land zelf, maar ook voor de rest van de Europese Unie wel het een en ander op het spel.

 

Angst

Op basis van bedrijfsresultaten en economische ontwikkelingen is er niet zo heel veel aan de hand, al doen de koersreacties soms anders vermoeden. De verwachtingen voorafgaand aan het lopende cijferseizoen waren wel (erg) hoog gespannen, waardoor soms een kleine koerscorrectie niet meer dan normaal is. Zelf kijk ik in deze drukke bedrijfscijferweek de komende dagen met belangstelling uit naar de vertrouwenscijfers die wereldwijd worden gepubliceerd.

 

Voorlopig doen beleggers er verstandig aan zich niet al te veel angst te laten inboezemen en zich niet al te veel te laten afleiden door alle dreigende taal en verkiezingsgeweld. Het klinkt hardvochtig en voor een aantal van u zal dat wellicht ook heel moeilijk zijn. Het is echter ook al tientallen jaren de (harde) realiteit.