Nieuws/Financieel
1334945
Financieel

Column: Algehele gemeenschap van goederen verdwijnt

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen waarmee de omvang van de gemeenschap van goederen wordt beperkt. Wat betekent dit voor u?

De huidige algehele gemeenschap van goederen

Als u geen huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt, bent u in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Dat betekent dat al het vermogen van u en uw echtgenoot 50/50 wordt gedeeld. Het maakt niet uit op wiens naam de bezittingen en schulden staan. Erfenissen en schenkingen (zonder uitsluitingsclausule) en voorhuwelijks vermogen vallen ook in deze gemeenschap. Dat gaat ver, zeker in vergelijking met ons omringende landen.

De nieuwe beperkte gemeenschap van goederen

In de nieuwe gemeenschap van goederen is beperkter dan de huidige gemeenschap van goederen. Bezittingen en schulden die u en uw echtgenoot in het huwelijk brengen vallen niet langer in de gemeenschap. U behoudt dus uw eigen voorhuwelijkse vermogen en blijft alleen verantwoordelijk voor de schulden die u al had voor uw huwelijk. Erfenissen en schenkingen blijven eveneens buiten de gemeenschap. Een uitsluitingsclausule is niet meer nodig. Feitelijk komt het er op neer dat u enkel het tijdens huwelijk gezamenlijk opgebouwde vermogen deelt met uw echtgenoot.

De gevolgen van de nieuwe wet voor de praktijk

Voortaan hebben in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten altijd drie vermogens. Het gemeenschappelijk vermogen en het privé vermogen van beide echtgenoten, bestaande uit het voorhuwelijkse vermogen en erfenissen en schenkingen. Nu is dat slechts in uitzonderlijke gevallen zo. Dat betekent allerlei extra verwikkelingen als een echtgenoot privé vermogen aanwendt om gezamenlijke lasten te betalen. De ervaring leert dat echtgenoten meestal geen goede administratie bijhouden en vermogens vermengen. Belangrijker dan ooit wordt dan ook het voeren van een goede administratie!

De inwerkingtreding van de nieuwe wet

Als het goed is, treedt de nieuwe wet op 1 januari 2018 in werking. Alleen als u na die datum in het huwelijk treedt en geen huwelijkse voorwaarden maakt gaat deze wet voor u gelden. Voor getrouwde stellen blijft de huidige algehele gemeenschap van goederen gelden. Als u wat anders wil, kan dat, maar moet u naar de notaris om huwelijkse voorwaarden te laten maken.