Nieuws/Financieel
1349236
Financieel

'Top AkzoNobel ontslaan'

Paul Singer, oprichter van Elliott

Paul Singer, oprichter van Elliott

Amsterdam - Elliott, het activistische hedgefund dat AkzoNobel probeert te overtuigen dat het met rivaal PPG over een overname moet gaan onderhandelen, sleept het verf- en chemiebedrijf voor de rechter.

Paul Singer, oprichter van Elliott

Paul Singer, oprichter van Elliott

Elliott schrijft in een verzoekschrift aan de ondernemingskamer dat het zo snel mogelijk wil kunnen stemmen over het ontslag van president-commissaris Antony Burgmans.

De voorzieningen waar Elliott de ondernemingskamer om vraagt, zijn naast een bijzondere aandeelhoudersvergadering (bava), te houden op 6 juni of zo snel mogelijk daarna, ook het aanwijzen van een onafhankelijke commissaris om toe te zien op een ordentelijke organisatie van die bava.

Verder wil het fonds, dat inmiddels 4,89% van de aandelen bezit (beurswaarde bijna €1 miljard), een onderzoek van de Ondernemingskamer naar de gang van zaken bij AkzoNobel.

Doodsstrijd

Voor Nederlandse begrippen is er een ongekend harde machtsstrijd over AkzoNobel ontstaan, die doet denken aan de doodsstrijd van ABN Amro in 2007. Ook toen was er een activist in het spel, ook toen moest de Ondernemingskamer tussentijds uitkomst bieden. De Ondernemingskamer is doorgaans redelijk conservatief in zijn oordelen, maar ontnam ABN Amro wel bijna een mogelijke reddingsboei (de verkoop van het Amerikaanse LaSalle) in zijn strijd tegen een vijandig bankentrio.Pensioengat

Elliott bouwde sinds december 2016 zijn aandelenbelang in het Nederlandse verf- en chemieconcern op, naar eigen zeggen na een maandenlange studie. Het dacht flink te kunnen verdienen aan AkzoNobel, omdat de koers van het conglomeraat de afgelopen jaren niet goed uit de verf kwam.

AkzoNobel is nog altijd een conglomeraat, met zowel coatings en verven als klassieke chemie onder één dak. Aandeelhouders dringen al langer aan op splitsing daarvan, een wens die AkzoNobel pas in maart 2017 zei te willen inwilligen. Ook was AkzoNobel jarenlang bezig een gat in zijn (Britse) pensioenfonds te dichten. Ondertussen is buiten de poort van de voormalige wereldmarktleider een consolidatieslag gaande, waar het bedrijf dus niet als de verwachte jager, maar als prooi onderdeel van is geworden. PPG

Sinds maart doet het Amerikaanse bedrijf PPG verwoedde pogingen om AkzoNobel over te nemen. Het heeft inmiddels drie door Akzo weggewoven biedingen gedaan, waarvan de laatste goed was voor ruim €96 per aandeel, deels in aandelen PPG en deels cash. Omdat de koers van het aandeel PPG schommelt, varieert ook de hoogte van het bod enigszins.

In zijn verzoekschrift aan de ondernemingskamer hekelt Elliott de weigering van het bestuur en de commissarissen van AkzoNobel om met PPG 'serieus in gesprek te gaan.' Het lijkt daarbij op de sympathie te kunnen rekenen van de Amerikaanse aandeelhouders Causeway Capital, Franklin Templeton, Columbia Threadneedle, Henderson, Tweedy Browne en een Britse belegger van universiteitsgelden (USS). Dutch pride

Een van de zaken waar Elliott tegen te hoop loopt, is het gebruik van nationale sentimenten om een overname te voorkomen. Het spreekt zijn ergernis uit in het verzoekschrift over de twitteractie #DutchPride van AkzoNobel en wijst de rechter alvast op de geschiedenis van AkzoNobel. Die is er een van internationale fusies en overnames. In 1969 werkten 100.300 mensen voor Akzo, waarvan 34.800 in Nederland. Anno 2016 waren dat er 45.800 en 4900.

In diezelfde tijd slonk de Nederlandse aandeelhoudersbasis van AkzoNobel tot 7% van het uitstaande kapitaal. En Organon en de kunstvezelactiviteiten, de meest Nederlandse delen, aldus Elliott, zijn reeds verkocht aan buitenlandse kopers. Wat rest is een verfbedrijf dat onder andere bestaat uit Duitse, Britse en Zweedse onderdelen, stelt de investeerder met een verwijzing naar overnames van een deel van BASF, Nobel, Courtaulds en ICI.

Ook wijst Elliott fijntjes op opmerkingen die toenmalig ceo Antony Burgmans maakte tegen de pers in 2000, toen Unilever Bestfoods (onder andere bekend van Knorr) wilde overnemen, maar Bestfoods niet wilde praten over een deal. "Praten kan volgens mij nooit kwaad," zou Burgmans toen gezegd hebben.

In een recent gesprek met De Telegraaf zei Burgmans daarover overigens dat de twee gevallen niet met elkaar te vergelijken zijn, omdat de top van Bestfoods vooral op een hoger bod uit was, terwijl hij het bod van PPG "als gewoon een slecht bod" bestempelde, ook op andere aspecten dan prijs. 

Elliott hoopt op donderdag 18 mei de gang naar de Ondernemingskamer te kunnen maken.