Nieuws/Financieel
1350260
Financieel

Column

Signalen spreken elkaar tegen

Zonder noemenswaardige tegenreactie is de AEX sinds december al 80 punten opgelopen.

De neerwaartse bewegingen die we hebben gezien in de afgelopen maanden bleven beperkt tot kleine rimpelingen. Er was zelfs geen sprake van een mini-correctie waarbij een tegenreactie plaatsvindt van 3% tot 5%.

Bij een normale correctie ga ik uit van een daling van 5% tot ongeveer 10%. Mijn doel voor het eerste half jaar is enige tijd geleden al wel behaald, deze was te vinden bij de 510 punten. Dit was de top van de bullmarkt tot dit jaar.

Deze top werd in 2015 op de borden gezet. Ik had echter wel eerst een aanzienlijke tegenreactie verwacht voordat deze top bij 510 onder druk werd gezet en zou worden gebroken in de 1e helft van 2017. Deze beweging bleef echter uit in de huidige zeer euforische markt.

Mijn uiteindelijke doel voor dit jaar is bij 564 te vinden, een afstand van nog ongeveer 40 punten vanaf de huidige stand van de AEX. Toch acht ik de kans groot dat er nog enkele (forsere) tegenreacties zullen plaatsvinden voordat dit doel wordt behaald in de loop van de 2e helft van dit jaar.

Net als 2015

De laatste keer dat we een dergelijke opwaartse beweging in de AEX zagen was begin 2015. Destijds steeg hij in 3 maanden tijd ongeveer 100 punten.

De huidige stijging is minder groot dan toen maar de periode bedraagt inmiddels 5 maanden van stijging zonder tegenreactie. Opvallend is verder dat destijds de afstand tussen de stand van de AEX en het oplopende 200-daags gemiddelde ook ongeveer 10% bedroeg.

Een afstand die vaak aangeeft dat we moeten oppassen voor een aanzienlijke tegenreactie. In het jaar 2015 zorgde dit uiteindelijk voor een negen maandenlange correctieve fase van ongeveer 25% daling.

Dit verwacht ik nu zeker niet, maar een forse tegenreactie voor de vorming van een volgende middellangetermijnbodem zou een sterk signaal zijn binnen de grenzen van de stijgende middellangetermijntrend.

Stijgende bodemlijn bij 514,10

Er is sprake van een zeer euforische markt. Steeds minder beleggers zien in de komende maanden nog een correctieve beweging plaatsvinden. Verder worden de koersdoelen steeds extremer opgevoerd.

Vanuit de grafiek is deze euforie duidelijk te zien aan de bewegingen na de eerdere neerwaartse doorbraken. We hebben in de afgelopen maanden meerdere duidelijke startsignalen in de grafiek gezien voor een normale correctie.

Deze werden telkens binnen enkele dagen echter weer opgeheven. Een van deze signalen werd eind januari gegeven met de beweging onder de 480,40 (onderkant consolidatiefase destijds) en ook twee weken geleden werd een signaal gegeven met de doorbraak onder de stijgende bodemlijn sinds december vorig jaar.

Deze opgaande bodemlijn liep langs de decemberbodem van 445,65, de januaribodem van 476,70 en de februaribodem van 491. De neerwaartse doorbraak leek een krachtig startsignaal voor de 1e correctie van dit jaar. Toch stokte deze terugval opnieuw na enkele dagen en zorgde voor een bodem bij 509,40.

Langs de bodems van januari (476,70) en april (509,40) heb ik nu een nieuwe stijgende bodemlijn getrokken die vandaag bij 514,10 is te vinden.

Uitschieter of naar 531 – 534?

De technische indicatoren geven nog steeds de neerwaartse risico’s aan, daar heeft nog geen duidelijke verbetering plaatsgevonden. Verder is het de vraag of de opwaartse beweging van vorige week niet een kortstondige en tijdelijke uitschieter was.

Hij vormde tot op heden een top bij 526,25 en brak vrijdag alweer onder de sinds december stijgende bodemlijn. Deze voormalige opgaande steunlijn ligt vandaag bij 522,30.

Zodra de AEX hieronder blijft en in de komende dagen ook onder de steunzone van 519 – 521 zakt, lijkt er slechts sprake te zijn geweest van een korte opwaartse uitschieter en ontstaat meer neerwaarts potentieel. In dat scenario verzwakt opnieuw het technische kortetermijnbeeld.

Als de AEX boven de zone 519 - 521 weet te bodemen dan lijkt de weg vrij te zijn voor een beweging naar de zone 531 – 534 waar ook de stijgende toppenlijn is te vinden.

Kortom, een lastige situatie momenteel waar de signalen elkaar tegenspreken. Toch was de opwaartse uitschieter nog niet overtuigend en kan in de komende dagen de neerwaartse druk toenemen.

Een daadwerkelijke verslechtering voor de komende tijd treedt echter pas op zodra de nieuwe stijgende bodemlijn (blauwe lijn) bij 514,10 wordt gebroken en de volledige opwaartse gap tot aan de 513,60 wordt opgevuld.

Volg financieel nieuws direct op WhatsApp. Meld hier even aan