Financieel/Geld
1351107011
Geld

Column: Van ’lang leve FNV’ naar ’FNV, weg ermee’

Mijn column in juni naar aanleiding van het gesloten pensioenakkoord was: ’Lang leve de FNV!’. Een vlinder leek geboren. Maar ik kom nog niet terug van vakantie en de FNV heeft zich ’teruggepopt’ naar een eng inhalig babyboom-rupsje-nooit genoeg!

Nu het ernaar uitziet dat de pensioenfondsen – inclusief het ambtenarenpensioenfonds ABP – dit jaar echt moeten korten op de pensioenuitkeringen, hebben ze een tweede ijzer in het vuur gezet: als er gekort moet worden, dan moet dat via de AOW gecompenseerd?!

Kortom, in plaats van het (vorige) pensioenakkoord uit 2010 nu echt te gaan uitvoeren, en dat is langer doorwerken bewerkstelligen, blijft het FNV de doodlopende weg van vroegpensioen en weigeren de tering naar de nering te zetten, bewandelen.

Verpersoonlijking

Het pensioenakkoord zet – zo schreef ik - voorzichtig de deur open naar verdere verpersoonlijking van pensioen. Niet alleen een lumpsum van 10% (en wat mij betreft zelfs 25%), maar ook pensioengeld voor een eigen woning, een sabbatical, studieverlof en misschien zelfs een eigen bedrijf. Dit alles om zelf verantwoordelijk te zijn voor werk, inkomen en dus pensioen.

Het doel in het leven is niet met (vroeg)pensioen gaan, maar je leven zodanig in te vullen dat het bij jou past en zolang (parttime) door te werken als nodig is volgens objectieve normen – en dat is gewoon 68 jaar – of zolang je zelf wilt. De FNV meent echter nog steeds voor iedereen te moeten beslissen!

Rekening

Met de oproep – en ziet u het gewoon als eis – leggen ze driedubbel de rekening bij alle niet-babyboomers. De huidige werknemers, geboren na 1960, krijgen dan gewoon ook de pensioenkorting voor de kiezen. Zij moeten wél tot 67 jaar doorwerken, want als zij AOW krijgen staat deze weer gewoon op 67 jaar. En ze moeten nu dus meer betalen voor de AOW – zowel de temporisering als de verhoging – en krijgen later de minder snel teruglopende staatschuld.

Ook niet-werknemers, dus onder andere alle zzp’ers betalen mee aan de hogere en eerdere AOW voor de babyboomers. En ook nog aan de vroegpensioenuitkeringen tot 2025. Maar, de FNV gaat toch niet over zzp’ers – en iedereen? De AOW is een volksverzekering en wordt dus democratisch – in de Tweede Kamer – bepaald.

En als er dan de komende jaren toch ook nog een stevige nieuwe crisis komt, worden alle actieven – werknemers, ZZP-ers en ondernemers – ook daardoor nog extra gepakt. Dat alles om de goudgerande babyboomers hun goudgerande (vroeg)pensioen te betalen. Kortom: ’FNV, weg ermee!’. Sluit je aan bij of word een politiek partij, maar met belangenbehartiging van werknemers heeft dit niets meer te maken!