Nieuws/Financieel
1352855
Financieel

Opnieuw lagere top AEX?

De AEX ondernam gisteren opnieuw een poging om de dalende kortetermijntoppenlijn te testen. Uiteindelijk werd een toppatroon en lagere top gevormd. De bewegingsruimte voor de komende week wordt steeds kleiner.

Daling 22,50 indexpunt

Nog steeds wil het vervolg van de verwachte 1e correctie nog niet krachtig doorzetten. De jaartop werd begin mei op de borden gezet bij 537,80 en het dieptepunt is tot op heden te vinden bij 515,30. Een daling van 22,50 punt, waardoor deze terugval nog niet valt in de categorie ‘normale correctie’. Daarvoor is een tegenreactie nodig van minimaal 5%.

Inmiddels zijn er 7 maanden verstreken zonder correcties waarbij de AEX ongeveer 92 punten opliep. Een dergelijk lange periode van stijgingen zonder tegenreacties hebben we sinds de start van deze bullmarkt in 2009 nog niet eerder meegemaakt. Dit liet naar mijn mening ook duidelijk de euforie in de markt zien. Elke maand werd er wel een duidelijk startsignaal gegeven voor de verwachte 1e correctie van 2017, maar elke keer werd dit signaal binnen enkele dagen weer opgeheven. De situatie over de afgelopen twee maanden lijkt dit keer toch anders te zijn. Ook het feit dat niet binnen enkele dagen tot enkele weken de vorige top verder werd verhoogd, geeft dit keer ook aan dat de markt verder kan corrigeren in de komende tijd.

Dalende toppenlijn bij 525,30

We hebben in de afgelopen twee maanden veel topvormingsignalen zien ontstaan in de AEX. Een belangrijk gegeven daarbij was dat de afstand van de AEX ten opzichte van zijn 200-daags gemiddelde begin mei was opgelopen tot ruim 12%. Een situatie die in het verleden vaak aangaf dat een krachtige neerwaartse tegenreactie in het verschiet lag. In de maand mei zagen we verder rond de jaartop veel toppatronen ontstaan. Zo werd op de maandgrafiek een shooting star gevormd, op de weekgrafiek een bearish engulfing en op de daggrafiek meerdere patronen zoals een hanging man en een bearish engulfing. Eind mei werd de sinds begin dit jaar stijgende bodemlijn gebroken en daarna teruggetest. Hierbij was al een patroon van lagere toppen te zien. Elke lagere top ging overigens gepaard met de vorming van een toppatroon. De huidige dalende toppenlijn (bij 525,30) heeft buiten de uitschieter van vorige week de meeste raakpunten, maar kan best iets minder steil komen te liggen bij een nieuwe kortstondige opwaartse doorbraak. Pas boven de 528,50 (top vorige week) lijkt de situatie meer zijwaarts te draaien en een beweging boven de 531,60 (1e lagere top) is nodig om de aanval op de jaartop weer in te zetten en de correctieve situatie te neutraliseren.

Geen krachtig neerwaarts vervolg

Andere topvormingssignalen zijn de gevormde en geactiveerde patronen. Zo is een groot (sinds 24 april) aanwezig hoofd-schouderpatroon te zien en vanaf de jaartop een dalende driehoek. Beiden werden al geactiveerd met de doorbraak onder de zone 519 – 520. Toch wist de AEX nog geen krachtig neerwaarts vervolg te geven aan deze doorbraak. Zo werden in de zone 515,30 – 516,30 een viertal hammers gevormd die elke keer weer zorgden voor een herstelbeweging. Wel werd hiermee al het grootste deel van de 24 april ontstane ‘Macron’ gap gesloten. Deze staat nog open tussen de 513,60 en 515,30 en is het eerste kortetermijnrichtpunt voor de komende tijd. Daaronder ligt het volgende punt bij 509,40. Het is echter wel belangrijk dat de AEX binnenkort structureel onder de zone 519 – 520 terecht komt voor een verdere duidelijke verzwakking. Zolang de gisteren gevormde shooting star intact blijft (AEX moet onder de 524,20 blijven), dan lijkt een nieuwe lagere top te zijn gevormd en kan in de komende dagen de neerwaartse druk verder worden opgevoerd.