Nieuws/Financieel
1354271
Financieel

Kifid stelt hypotheekadviseur in het gelijk

In Rotterdam is de modale starter op de woningmarkt 26 jaar oud.

In Rotterdam is de modale starter op de woningmarkt 26 jaar oud.

Passend hypotheekadvies leidt niet altijd tot de constructie die de klant het minste kost, zo stelt Kifid naar aanleiding van een recente uitspraak van de geschillencommissie.

In Rotterdam is de modale starter op de woningmarkt 26 jaar oud.

In Rotterdam is de modale starter op de woningmarkt 26 jaar oud.

Rekening houdend met de situatie en de wensen van de klant kan een goedkopere (maar risicovolle) hypotheek juist niet passend zijn, aldus het klachteninstituut.

De klagende consumenten hebben in 2013 hun aflossingsvrije hypotheek met daaraan gekoppelde beleggingsverzekeringen overgesloten naar een hypothecaire geldlening met een annuïtair deel en een aflossingsvrij deel.

Alternatieven

Zij vinden dat de Hypotheekshop Hoorn geen passend hypotheekadvies heeft gegeven omdat er geen goedkopere alternatieven zijn besproken en deugdelijke berekeningen van alternatieven in het advies ontbreken.

Daardoor hebben ze niet de goedkoopst mogelijke hypotheek gesloten. Ze vorderen een kleine 100.000 euro van de adviseurm naar ontvingen bot bij de geschillencommissie.

Geen schade

De geschillencommissie oordeelt dat De Hypotheekshop Hoorn heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verlangd. Consumenten hebben geen schade geleden als gevolg van het handelen van de hypotheekadviseur.”