Nieuws/Financieel
1354279
Financieel

IEA: overaanbod olie blijft

PARIJS - De internationale oliemarkt kan nog tot diep in 2018 putten uit aanzienlijke voorraden die wereldwijd in opslagtanks zitten. De effecten van een gecoordineerde productieverlaging door de leden van de OPEC en Rusland worden tenietgedaan doordat in landen buiten dat kartel meer olie wordt opgepompt. 

Dat verwacht het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Door een hardnekkig overaanbod staan de olieprijzen al geruime tijd sterk onder druk. Door samen met de Russen de productie te beperken hoopt de OPEC een afname te bewerkstelligen van de mondiale voorraden. In plaats daarvan lijken de overschotten vooralsnog verder op te lopen.

Volgens het IEA komt dit doordat de olievraag in met name Europa en China langzamer toeneemt dan eerder het geval was. Ook speelt mee dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten de productie sterk wordt opgevoerd.