Nieuws/Financieel
1354286
Financieel

AEX 519 routepaaltje

Onze AEX index bevindt zich in een positieve fase met dappere pogingen van de bulls om boven de 519 grens te overleven. Uit hoofde van trendanalyse is 519 een cruciaal en ook sterk kantelpunt op de weekkaart. Ik zal nader ingaan op de kracht van de AEX trend aan de hand van twee trendsterkte indicatoren. Ook charttechnisch gezien hebben de bulls een dominante positie, ik zal dit nader duiden. Nu eerst antwoord op de vraag wat eigenlijk een trend is.

Wat is een trend?

Als je het woord ‘trend’ opzoekt in een woordenboek kom je vaak de kreet ‘richting’ tegen. Ik vind dit een uitstekende omschrijving. Koersen bewegen in een specifieke richting, de kudde beweegt richting het noorden of zuiden, zo zijn er meer omschrijvingen te bedenken. Een kleine bloemlezing uit mijn TA proza. Een trend is een serie hogere toppen en hogere bodems (HTHB) of andersom LTLB. Ik noem het ook wel de tendens tot stijgen of dalen, een stijgingskanaal of dalingskanaal. Een plastische omschrijving is ‘van linksonder naar rechtsboven’ of omgekeerd, als u begrijpt wat ik bedoel.

Ik wil graag een misverstand uit de TA wereld helpen. Als trend vertaalt kan worden met richting, dan is een trading range dus geen trend. Als een koers zijwaarts heen en weer zigzagt tussen twee horizontale strepen noemen we dit een trading range. Noem dit geen horizontale trend, want die bestaat niet. Een trend is omhoog of omlaag, niet zijwaarts.

 

Visuele inspectie

De eerste methode om de sterkste trend te detecteren is een visuele inspectie van de grafiek, waarbij het proces van hogere toppen en hogere bodems (ik hou het even bij een uptrend) op kracht wordt beoordeeld. Een serie hogere toppen en bodems kent diverse varianten, maar de sterkste variant is de HTHB serie waarbij een nieuwe hogere bodem wordt geplaatst op of boven een recente top. Kenners zien hier direct het W = S motto in, ofwel ‘oude weerstand wordt nieuwe steun’.

Kijk eens op de afgebeelde grafiek van de AEX waar dit principe regelmatig zichtbaar is, met thans 519 als actueel kantelpunt. Met andere woorden, als een reactiebeweging in een uptrend opdroogt op een recente top, dan is dit een duidelijke aanwijzing dat de stieren een overheersende positie hebben. Het inschatten van toekomstige steun- en weerstandniveaus wordt nog makkelijker als de genoemde W=S punten overeenkomen met mijn steun- en weerstandmechanisme, ofwel de groene en rode horizontale strepen. Zo ligt 519 als groene steunstreep op het AEX weekveld. Overigens, ook op de dagkaart is 519+ een belangrijk routepaaltje.

 

Stijgende SMA lijn

Ik wil graag twee indicatoren presenteren die de kracht van een trend duiden. De eerste is mijn eigen 55 SMA sleepkabel, de voortschrijdende gemiddelde lijn die in een uptrend netjes onder de koers glooit. De hellingshoek van de lijn geeft dan aan hoe het is gesteld met de kracht van de trend. Een vlakke SMA duidt op een trendloze periode (inderdaad, dat is de trading range), een fier oplopende sleepkabel bevestigt de bereidheid van de spelers om richting te kiezen en ook vast te houden. Welnu, de SMA lijn van de AEX index toont overtuigend richting, omhoog wel te verstaan, dus met de trendmatigheid zit het wel goed. Tegelijkertijd ziet u dat de SMA lijn op 480 in het veld ligt, de candles liggen hier ruim boven. Voorlopig komt de trend niet in gevaar, zo lijkt het. U begrijpt natuurlijk wel dat de SMA per week hoger komt te liggen.

 

Marktkracht indicator

De tweede indicator die ik ten tonele wil voeren is de DMI indicator van Wellis Wilder. In vele TA pakketten is deze indicator beschikbaar. De DMI, ofwel Directional Movement Index, wil ik benoemen als marktkracht indicator. Een afgeleide indicator die ook veel wordt gebruikt is de ADX, ofwel Average Directional Movement Index. Ik neem deze meteen mee in de DMI indicator.

Ik zal u niet vermoeien met formules en berekeningen, het gaat immers om de praktische waarde en toepasbaarheid van de drie lijnen die de DMI kent. Laat ik beginnen met de positieve marktkrachtlijn, de groene D+ lijn op de grafiek. Er is sprake van een positieve marktkracht als de koers per saldo richting het noorden opschuift. Voor de kenners en liefhebbers, de D+ lijn weerspiegelt de zogenaamde True Range van de koersbeweging. Ik hou het simpel, de D+ lijn is de stierenlijn, zo is de rode D- lijn de berenlijn. Nu gaat het om de snijpunten van beide lijnen. Ligt de D+ lijn boven de D- lijn, dan overheerst bullish sentiment en is er een tendens tot stijgen gaande. In het omgekeerde geval is een dalingstendens actief (D+ onder D-).

Wel of geen trend

De derde lijn, de blauwe ADX lijn, is een variatie op het marktkracht thema waarbij de D+ en D- lijn worden samengevoegd. De interpretatie van de ADX lijn is vrij eenvoudig. De TA bijbels melden dat een ADX lijn boven de 20 duidt op een trendfase, een ADX lager dan 20 duidt op een trading range. Ik wil hier aan toevoegen dat een stijgende ADX lijn boven 20 een actiebeweging in de trend indiceert en een dalende ADX lijn boven 20 een reactiebeweging weerspiegelt. Letwel, de ADX lijn geeft de mate van trendmatigheid aan, niet de richting van de trend.

Zo is er thans sprake van een bullish sentiment trendfase, want de stierenlijn ligt boven de berenlijn en de ADX noteert boven de 20. Een alleraardigste methode om richting en kracht van het sentiment te volgen, niet waar?

The Trend is Your Friend

Vele beleggers en analisten hechten veel waarde aan trendanalyse. En terecht, want beleggen en traden in de richting waarin de kudde zich beweegt, is veilig en comfortabel. Maar dan moet je wel weten of er sprake is van een trend en hoe het is gesteld met de trendintensiteit. Ik gebruik hiertoe in mijn marktlens de 55 SMA. Wellicht werkt u liever met de DMI indicator, of nog een andere trendintensiteitmeter. Wat u gebruikt is niet belangrijk, als u maar inzichtelijk maakt wanneer en in hoeverre The Trend Your Friend is.

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).