Nieuws/Financieel
1354590
Financieel

Serieuze correctie AEX dreigt

De huidige smalle consolidatiefase is nog steeds intact. Begin vorige week werd de belangrijke steunzone 519 – 520 onder druk gezet, maar te sterk bevonden. Deze week is de kans reeel dat deze zone opnieuw onder druk komt.

Zolang de AEX boven deze steunzone van 519 – 520 weet te blijven, blijft de huidige consolidatiefase intact. Er zijn in de afgelopen anderhalve maand een groot aantal negatieve signalen gegeven die echter wijzen op een neerwaarts vervolg in de komende periode. Dit zou uiteindelijk moeten leiden tot de 1 correctieve beweging van 2017. Onder de 519 – 520 is de kans overigens groot dat een neerwaartse versnelling wordt gestart. Op 24 april werd deze voormalige zware toppenzone (519 – 520) met een opwaartse gap gebroken, wat toen zorgde voor een krachtig vervolg tot aan een nieuwe jaartop bij 537,80. Sinds 24 april is deze zone enkele keren teruggetest waardoor dit een belangrijke steunzone is geworden. Als we kijken naar het patroon dat sinds die tijd is gevormd, zien we de contouren van een complex hoofd-schoudertoppatroon. Daarbij is de zone 519 – 520 de neklijn geworden van dit patroon. Ik noem het complex, aangezien de vorming van de huidige rechterschouder aanzienlijk meer tijd kost dan de 1 schouder en tevens lijkt te bestaan uit meerdere schouders. Toch moet de zone 519 – 520 neerwaarts worden gebroken om dit grote potentiele toppatroon te activeren. Zolang dit niet gebeurt, blijft het slechts een potentieel toppatroon.

Groot topvormingsproces in laatste fase?

De vorming begin mei van de hogere jaartop bij 537,80 was tevens het startsein van het huidige grote topvormingsproces. Destijds werd de bovenkant van het sinds begin dit jaar aanwezige stijgende trendkanaal getest. Dit ging gepaard met de vorming van een aantal toppatronen. Zo werden een shooting star, een bearish engulfing en een aantal hanging man’s gevormd. Ook werd de onderkant van de vanaf de 509,40-bodem stijgende wig gebroken.

Hierna vond binnen enkele dagen een mini-correctie plaats (daling van 3% tot 5%). Dit was de 1 mini-correctie van dit jaar. Tot die tijd was elke terugval minder dan 3% geweest vanaf de top. De terugval tot aan de 519,50 zorgde toen opnieuw voor een test van de zone 519 – 520. Ook betekende dit een terugtest tot aan de onderkant van het sinds begin dit jaar aanwezige stijgende trendkanaal (ongeveer 20 punten breed). De opleving hierna zorgde recentelijk voor een top bij 531,60. Is dit de 1 lagere top geworden? Deze kans is zeker aanwezig maar wordt pas bevestigd zodra de AEX onder de zone 519 – 520 terecht komt.

Patroon van lagere toppen

In de afgelopen week werd de sinds begin dit jaar stijgende bodemlijn structureel neerwaarts gebroken. Een volgende verslechtering in het technische kortetermijnbeeld van de AEX. Ook werd vorige week voor de eerste keer sinds december vorig jaar het 50-daags gemiddelde gebroken. De AEX noteert hier momenteel wel weer boven, maar het doorbreken van een dergelijke steunlijn is vaak een proces dat enige tijd kost. Dit gemiddelde is momenteel te vinden bij 523,50 en geldt als eerste steunpunt. De huidige opleving is verder ook te zien als terugtest van de voormalige stijgende bodemlijn (blauwe lijn). Deze nieuwe weerstandslijn is vandaag te vinden bij 530,70. Deze opleving van eind vorige week zou overigens ook in de 2 lagere top kunnen uitmonden, na de eerdere toppen bij 537,80 en 531,60. Toch zullen deze lagere toppen pas worden bevestigd onder (opnieuw) de zone 519 – 520.

Wordt dit de eerste correctie van 2017?  

Er is niet alleen een groot en complex hoofd-schouderpatroon te zien in de AEX. Kijken we namelijk naar het patroon sinds de jaartop dan zien we ook een dalende driehoeksformatie. Bij een dergelijk patroon is er sprake van dalende toppen en een horizontale bodemlijn. Ook hier geldt dat dit patroon pas wordt geactiveerd onder de zone 519 – 520. Weerstand is nu te vinden bij 527,40, de voormalige toppen bij 529,50, de genoemde voormalige stijgende bodemlijn van 530,70 en de recente (lagere) top van 531,60. Ik acht de kans groot dat de AEX momenteel bezig is met de vorming van de volgende lagere top en de neerwaartse druk op de zone 519 – 520 in de komende dagen weer zal toenemen.

Enige tussenliggende punt is nog te vinden bij het 50-daags gemiddelde van 523,50. Onder de 519 – 520 staat de weg open voor een snelle verdere beweging. Het is nog niet eerder voorgekomen in de huidige bullmarkt (start begin 2009) dat er in een periode van ruim 6 maanden geen enkele correctieve tegenbeweging was. Een unieke periode die naar mijn mening de grote euforie in de afgelopen maanden aangaf. Toch zien we al een groot aantal haarscheurtjes die naar mijn mening leiden tot de 1 (mogelijk forse) correctie van dit jaar. Dit zal uiteindelijk moeten zorgen voor een volgende hogere middellangetermijnbodem die het startpunt is voor een beweging naar mijn doel voor 2017 die bij 564 is te vinden. Dat is de top van 2007. Richting het einde van 2017 acht ik de kans groot dat dit doel getest kan worden.