Nieuws/Financieel
1354613
Financieel

Onzekerheid legt druk op Brits pond

Opnieuw bleken de meeste peilingen over de Britse verkiezingen er de afgelopen week weer naast gezeten te hebben. De meeste hadden namelijk een afgetekende overwinning en dus een solide meerderheid voorspeld voor de Conservatieven.

Uiteindelijk pikte Labor een aanzienlijk aantal zetels in en bleef werd May afhankelijk van de tamelijk extreme Ulster partij voor het behalen van een meerderheid in het Parlement.

Onzekerheid troef

De onzekerheid die hierdoor ontstaan is en de kans dat er later opnieuw verkiezingen moeten worden uitgeschreven misten hun effect op het Britse pond niet. Ook andere Europese munten deden het slecht nadat de ECB een veel minder harde toon had aangeslagen dan de markten hadden verwacht gecombineerd met een scherpe neerwaartse bijstelling van de inflatieverwachtingen.

Pond verder omlaag

Verwacht mag worden dat de markten een stevige risicopremie aan het Britse pond zullen willen hangen. Wij denken dat de weg van de minste weerstand omlaag gericht zal zijn, in ieder geval voor de komende tijd. Hoe dan ook, we zullen waarschijnlijk een periode van onzekerheid tegemoet treden met een volatiliteit die te vergelijken is met die onmiddellijk na de verkiezingen optrad.

Peso ster van de week

Afgelopen week was de Mexicaanse peso zonder twijfel de ster van de week. Die kreeg maandag meteen al een zet in de rug nadat de regering een krappe winst wist te behalen na regionale verkiezingen en steeg later in de week verder omdat de markten denken dat een serieus verzwakte regering Trump niet in staat zal zijn om de Amerikaans-Mexicaanse handel enige beperkingen op te leggen.

Geen afbouw QE

Afgezien van de Britse verkiezingen keken de markten ook naar de juni vergadering van de ECB. Uiteindelijk kwam de bank met een gemengd bericht. In de vooruitzichten verdween de verwijzing naar een mogelijke verlaging van de rentetarieven en verklaarde de ECB dat de balans voor wat betreft de risico’s nu eerder in evenwicht is dan naar beneden doorslaat. Maar tegelijkertijd verlaagde de bank de vooruitzichten voor de inflatie ook aanzienlijk en maakte duidelijk dat er geen afbouw van de kwantitatiever verruiming komt totdat de inflatie in de richting van de doelen van de ECB komt. De markten kozen ervoor zich vooral op dat laatste feit te richten waardoor de euro zich bescheiden terugtrok vanaf de recente toppen tegenover de dollar en de overige Europese munten mee omlaag trok.

Rente in de VS

In een week met weinig cijfers hadden de markten afgelopen week enige volatiliteit verwacht door de getuigenis van de vorige FBI-directeur Comey. Maar er kwamen weinig onthullingen en de Amerikaanse dollar zeilde gemakkelijk door deze gebeurtenis heen. Komende week gaat het om de vergadering van de Federal Reserve op woensdagavond. Met een renteverhoging wordt nauwelijks nog rekening gehouden. Belangrijker zal de kans op latere renteverhogingen dit jaar zijn zoals die af te lezen valt uit de zogenaamde ‘dot plat”, de economische verwachtingen van het FOMC en de antwoorden van Fed-president Yellen op vragen van de pers na de vergadering.

Steun voor de dollar

Onze verwachting is dat er hardere uitspraken komen dan waar de markt op rekent en dat laat de deur op een kier voor een of twee renteverhogingen later dit jaar. Komt deze verwachting uit, zou dat een solide steun betekenen voor de koers van de greenback.

Ook andere centrale banken vergaderen deze week, zoals de Bank van Japan, de Bank of England en de Zwitserse Nationale Bank. Van alle drie wordt verwacht dat het beleid in grote lijnen ongewijzigd zal blijven.

Enrique Diaz-Alvarez is chief risk officer en staat aan het hoofd van het analistenteam van Ebury in New York. Vanwege zijn gedrevenheid, passie en gedegen kennis, wordt Enrique door Bloomberg erkend als een van de meest accurate voorspellers van de marktbewegingen.