Nieuws/Financieel
1359743
Financieel

BlackRock

'Lage lonen stutten aandelen'

Aandelen zijn ondanks recente koersrecords goedkoper dan ze lijken. Voor Europese bedrijven is komende kwartalen volgens vermogensbeheerder BlackRock aanzienlijk meer groei mogelijk.

Dat kan dankzij de nog altijd lage lonen, die de inflatie laag houden.

Bij overcapaciteit van werkzoekenden, en daarmee druk op de lonen, zullen bedrijfsresultaten in Europa in volgende kwartalen gemiddeld nog goed kunnen stijgen. De werkloosheid neemt af, maar pas later zal loongroei het bedrijfsresultaat afremmen, meent BlackRock.

 

Voor de VS is de grootste vermogensbeheerder ter wereld minder positief in zijn vooruitblik, zegt Carl Kool, bij BlackRock verantwoordelijk voor het onderdeel Client Solutions. Hij polst dagelijks institutionele beleggers. BlackRock zit in totaal wel een kwart procent boven consensus voor de groei van de markt.

De rente op staatsobligaties stijgt momenteel met het afbouwen van steun door centrale banken wel relatief snel. De Duitse rente op tienjaars staatsschuld verdubbelde in enkele weken. Kool: ,,Dat blijft toch binnen onze verwachtingen."

Minder inflatie

,,We zijn zeker positief voor de korte termijn. Winstgroei en dividendrendement op aandelen blijven stijgen. Voor de langere termijn", schetst hij de visie op de markt, ,,houden we wel vast aan low for longer, ons basisscenario met lagere groei, minder inflatie en minder rendementen voor beleggingscategorieën."

Wereldwijd ziet BlackRock ook na de zomer aanhoudende, gestaag doorzettende economische groei. ,,Europa heeft het afgelopen jaar goed gedaan, ondanks de problemen", stelt hij. ,,Net als opkomende markten. De staartrisico's van de Chinese crisis zijn goeddeels verdwenen."

Synchroon herstel

Het herstel verloopt eigenlijk synchroon in de hele wereldmarkt. ,,Wel zijn er zorgen om inflatie. Dat komt vooral door de loongroei. De economische verbeteringen hebben zich in Europa, anders dan in de VS, nog niet vertaald in loongroei", aldus de econoom.

Lonen trekken in de eurozone echter nog te weinig aan om inflatie te laten stijgen. ,,Er is nog overcapaciteit in de arbeidsmarkt. Meer dan je op basis van de huidige groei zou verwachten", aldus Kool.

,,Dat is goed nieuws voor winsten van bedrijven. De lonen vormen een grote factor voor gunstige aandelenrendementen", stelt hij. ,,We denken dat er daarom nog ruimte zit in deze rendementen. Sterke prijsstijgingen krijgen we pas later."

Ook de oplopende kerninflatie blijft gematigd. Dat biedt autoriteiten de ruimte om geleidelijk de steun te verkrappen. Op zijn vroegst wordt in tweede helft volgend jaar de rente voor de ECB-verhoogd, verwacht BlackRock. ,,We denken dat over vijf jaar Duitse 10-jaars rentes op 1,5%  staan", vergelijkt Kool met de huidige lage rente.

Risico's

Omdat er nog nooit zoveel is gestimuleerd, kent dit programma voor centrale banken risico's bij het afbouwen. ,,Een foute beleidsstap bijvoorbeeld, zoals te traag verkorten of te snel gaan kan het herstel in de kiem zou smoren", wijst BlackRock als belangrijk risico aan. ,,Daarom zoeken alle centrale banken het pad der geleidelijkheid."

China is voor BlackRock een beperkt risico. ,,Er zit vrij veel leverage met vreemd vermogen in bijvoorbeeld vastgoed. De kredietgroei terugbrengen is belangrijk, ook daar kan een beleidsfout de markt zenuwachtig laten reageren", verwijst Kool naar twee slecht ontvangen ingrepen van Peking in 2015 en 2016.

Besmetting Brexit

Duitse, Italiaanse verkiezingen en de Brexit-onderhandelingen blijven naast president Trump in de VS politieke risico's die op de achtergrond dreinen. ,,Brexit is momenteel lastig te peilen. De volatiliteit is beperkt. We hebben geen glazen bol. Het heeft een besmettingsrisico."

Het gevaar is bij al deze factoren dat beleggers beleggingen van tafel halen, en uit aandelen stappen. Kool: ,,Dat is niet nodig. De macroramingen van economen zijn in onze ogen te pessimistisch."

Brandstof

,,Er zit brandstof in het vat. De aandelen bieden afgezet tegen historisch lage yields op staatsobligaties nog altijd goede rendementen. Ze zijn goedkoper dan ze lijken", stelt de econoom.

Lage volatiliteit zal ,,de komende tijd" blijven. ,,Dat is op zich goed voor aandelen. Je krijgt niet onverwacht een grote uitschieter die de markt zal verrassen. Wij zien die lage volatiliteit juist niet als een alarmsignaal." Volg financieel nieuws direct met deze gratis app van DFT. Meld je hier aan.