1360782
Financieel

Anticiperende koopactie

“Juist beleggen is de markt een stap voor zijn” wordt wel eens beweerd. Maar hoe doe je dat? Anticiperen op bodemvorming met aansluitend een rally? Met mijn Dashboard kan ik zogenaamde anticiperende koopacties detecteren, dus alvast aankopen doen voordat de koers gaat stijgen. Hoe ik dat doe zal ik laten zien aan de hand van een recent voorbeeld op de weekkaart van SBM Offshore. Maar eerst iets meer over anticiperen versus reageren.

Dramatische afwegingen

Anticiperen of reageren, welke belegger worstelt daar niet mee? In de praktijk lang niet altijd makkelijk als je de volgende overwegingen in ogenschouw neemt:

“Reageren op wat je ziet is beter dan anticiperen op wat je hoopt”, zo heb je wat dat betreft geen slapeloze nachten. En het aantal “hoop-trades” wordt bij reageren aanzienlijk verkleind.

“Nu kan de koers niet lager, nu moet er wel een bodem aankomen”, is een uitspraak die ik vaak hoor. Kortom, graag willen dat er een bodem wordt gezet. Waarom? Het inschatten van een bodem wordt gevoed door de angst een stukje van de nieuwe koersbeweging te missen als er daadwerkelijk een bodem wordt geplaatst en er een rally start. Anticiperen = angst.

In de praktijk heeft anticiperen iets stoers in zich. Je bent natuurlijk de held als een anticiperende transactie uitkomt. Op verjaardagen vertel je er uitgebreid over. Je hebt het beter gedaan dan collega beleggers, je hebt het gevoel met jouw hebzucht de markt te snel af te zijn geweest. Beer of stier ben je voor geweest. Maar hoe vaak gaat dit gepaard met onrust en hoop? Je wilt en zal gelijk krijgen, dus elke stap van de markt de verkeerde kant op zorgt voor buikpijn, hoofdpijn en angstzweet. Als ‘held’ kan het toch niet zo zijn dat je je ongelijk moet toegeven?

Je bent een trage belegger, een te-laat-komer als je in de markt stapt als er een bodem is gezet. Je stapt uit als er een top is geplaatst. Dit voelt alsof je faalt, want je ziet immers het hoogste of laagste punt links achter je liggen. Dat is toch logisch bij top- en bodemvorming? Een top is toch een top als de koers er overheen is? Een bodem is een bodem als de koers er onderdoor is geweest. Bedenk dan dat je bij reagerende acties het middenstuk van de koersbeweging pakt. Van een vis laat je toch ook kop en staart liggen?

Dashboard Setup

Goed, terug naar de openingszin van mijn proza, hoe kan ik de markt een stap voor zijn? Welnu, je kunt dit bewerkstelligen door gebruik te maken van mijn Dashboard Beleggen methodiek. Ik zal niet teveel in detail treden over de werking van het Dashboard, dat heb ik in andere columns gedaan. Het gaat nu om een specifieke combinatie van condities en signalen van mijn marktlensindicatoren die een anticiperende koopactie rechtvaardigen.

Kijk even mee op de weekchart van SBM waar zich een dergelijke situatie zich voordoet. Zo is er onlangs (bij letter A) een witte candle verschenen op de gemiddelde lijn, hetgeen een eerste indicatie van bodemvorming is. Dit ging gepaard met een -9 stand op mijn swingteller. Welnu, een -9 stand impliceert in ruim 80% van de gevallen dat bodemstampers in aantocht zijn. De RSI als spanningsmeter geeft bij letter B een upcross aan met de OS-lijn, hetgeen impliceert dat de koers voldoende is neergehaald en dat het tijd wordt voor een beweging de andere kant op.

Kortom, de indicatoren sturen aan op bodemvorming met daarna een vervolg van de uptrend. Charttechnisch gezien, dus subjectief gevoed, wordt er steun gevonden op een 61,8% Fibonacci retracement, een mooie toevoeging in de setup.

 

Aantrekkelijke RR factor

Witte candle, steun op de SMA lijn, steun op de Fibo retracement, swingteller op -9 en de RSI die een OS upcross toont, zijn maar liefst vijf bevindingen die aansturen op een anticiperende koopactie. Niet alle indicatoren staan in een plusstand, dus van een formele UP status is (nog) geen sprake, vandaar de toevoeging ‘anticiperend’. Met een steunlijn en stopniveau op 13,37 is een rally in de uptrend haalbaar richting 16+, gelijk aan een recente top. Veel meer winstpotentieel dan verliesruimte, altijd een belangrijke overweging bij het aangaan van een (anticiperende) koopactie. De bulls aan zet dus, actieve beleggers zien hun kansen en doen dan ook mee.

Bevestiging na anticiperen

In de week die volgde werd er weer een witte candle geproduceerd en sprong de swingteller op +1, een stap in de juiste richting met meer bevestiging voor het geschetste scenario. Deze week stomen de bulls nog verder op, witte candle, swingteller naar +2 en de RSI boven de 50-lijn. Bij deze voortgang is er eind deze week een formele bevestiging van de UP status. Dat is het ‘sein groen’ voor trendvolgende beleggers om aan te haken. Nog steeds aantrekkelijk om aankopen te overwegen, maar wel op een hogere koers dan de anticiperende beleggers hun aankopen hebben gedaan. Maar dat is de prijs die je betaalt voor meer bevestiging, niet meer garantie, van het gewenste scenario. Maar dat ben je straks vergeten als de bulls de rode streep op 16+ bereiken, niet waar?

Volg vanavond het gratis seminar met tips en visie voor de tweede helft van het jaar. Klik hier om in te schrijven.

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas SA (www.bnpparibasmarkets.nl). De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.