Nieuws/Financieel

Let op kwaliteit in groeiende ETF-markt

Door Simon Klein

BLOOMBERG

Het  toch al stevige instroomtempo ’in de ETF-markt zal de komende jaren fors versnellen. Beleggers zijn in de ban van de producten tegen lage kosten. Maar beleggers moeten op hun hoede zijn, want geringe kosten garanderen geen outperformance.

BLOOMBERG

De markt voor ETFs, ofwel Exchange Traded Fund, bestaat al zo’n twintig jaar, maar pas in het laatste decennium hebben aanbod en vraag een grote vlucht genomen. De ETF is een beursgenoteerd fonds dat een index volgt en een belegger koopt met een ETF dus in één keer alle aandelen uit een specifieke index.

De belegger krijgt op een eenvoudige wijze blootstelling aan wereldwijde indices en obligaties en dat tegen lage kosten. 

De groei was de afgelopen jaren het sterkst in de Verenigde Staten en Europa bleef flink achter in vergelijking met de VS.  Aan de overkant van de oceaan valt circa 20 procent van de fondsensector binnen het ETF segment, terwijl dit percentage in Europa  is blijven steken op 3,5 procent. Het Europese ETF-vermogen ligt op circa 566 miljard euro.

Klein verwacht dat dit Europese bedrag binnen drie jaar zal zijn verdubbeld. In mei alleen stroomde al circa 11,1 miljard aan nieuw geld in de producten. De groei wordt mede veroorzaakt door veranderende regulering en opkomst van digitalisering.

Grotere vraag naar obligatie-ETF's

Opvallend is de toenemende vraag naar obligatie ETF’s. In tegenstelling tot aandelen-ETFs is in deze categorie de grootste groei waarneembaar.  Amerikaanse en Europese investment grade obligaties zijn gewild en ik verwacht dat de vraag naar een breed spectrum obligaties-ETF’s zal toenemen.

Beleggers in Nederland, België en de Nordics vinden bovendien factoren als milieu, maatschappij en goed bestuur steeds belangrijker als zij beleggingsbeslissingen nemen en ETF’s met een ESG focus zijn hier dan ook populair.

Deze trends zorgen er wellicht voor dat de krantenkoppen over een prijsoorlog tussen ETF aanbieders wat naar de achtergrond verdwijnen. Het is waar dat de prijzen hard zijn gedaald en dat er veel concurrentie is op dit onderdeel van de ETF-sector, maar er lijkt soms niets anders gaande te zijn in ETF-land.

Door de populariteit van ETF’s wordt er momenteel een stroom aan nieuwe producten op de markt gebracht. Beleggers moeten ervoor waken geen overhaaste beslissingen te nemen en het aanbod goed te bestuderen. Lage kosten helpen om een  beleggingsrendement te realiseren – maar zijn niet zaligmakend als de ETF niet goed presteert.

Simon Klein, Hoofd passieve distributie Deutsche AM in Europa en Azië.

Lees meer over