Nieuws/Financieel
1362816905
Financieel

Belastingconstructies bij personeel KLM onder de loep

Belastingontwijking van KLM-personeel wordt onderzocht.

Belastingontwijking van KLM-personeel wordt onderzocht.

DEN HAAG (ANP) - KLM houdt zich vooralsnog aan de afspraken die zijn gemaakt als onderdeel van het coronasteunpakket dat de maatschappij van de overheid kreeg. Er komt nog een nader onderzoek naar mogelijk belastingontwijking bij personeel van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij, zo komt naar voren uit de eerste rapportage van de bij KLM gestalde staatsagent.

Belastingontwijking van KLM-personeel wordt onderzocht.

Belastingontwijking van KLM-personeel wordt onderzocht.

KLM ligt volgens de staatsagent op koers om tegen 2022 de operationele kosten met zeker 15 procent te hebben teruggebracht. Daar draagt ook het personeel zijn steentje aan bij. En in de brief wordt gemeld dat externe leveranciers en ketenpartners naar verwachting 4 procentpunt van de 15 procent kostenreductie voor hun rekening nemen.

Verder wordt nog onderzocht of personeel van KLM belastingontwijking mogelijk heeft gemaakt, of er zelf aan meewerkte. Daar wordt in een volgende rapportage komend najaar op teruggekomen. Het onderzoek naar mogelijke belastingontwijking was één van de voorwaarden bij het verlenen van het steunpakket.

Vorig jaar kwam uit onderzoek van tv-programma Nieuwsuur naar voren dat een aantal KLM-piloten in het buitenland woont en zo veel minder inkomenstenbelasting hoeft te betalen aan Nederlandse Staat. Ook zouden belastingadviseurs zijn ingeschakeld om daarbij te helpen.

KLM wilde vrijdag niet reageren op de melding van de staatsagent om onderzoek te gaan doen naar de belastingconstructies. „We voldoen aan de voorwaarden voor de leningen”, zegt een woordvoerder van KLM.

De Nederlandse regering verleende KLM tot nu toe 3,4 miljard euro aan steun. Het pakket bestaat uit leningen, waarvan 1 miljard euro direct van de overheid en 2,4 miljard euro van banken. De Nederlandse overheid staat voor 90 procent garant voor de lening van banken. KLM moet de leningen binnen 5,5 jaar aflossen. De staatsagent moet toezien op het naleven van de afspraken.

Staatsagent Jeroen Kremers maakt geen deel uit van het bestuur of van de raad van commissarissen van KLM. Wel heeft hij het recht om onderwerpen te agenderen bij vergaderingen, waarbij hij ook aanwezig mag zijn. Daarnaast moet hij ook over het reilen en zeilen bij de onderneming worden ingelicht.

Hinder vliegtuigen

Over plannen om de hinder van vliegtuigen van KLM te beperken is de afgelopen tijd ook gesproken. Daarover worden nog verdere afspraken gemaakt, nadat het plan voor hinderbeperking is getoetst door een onafhankelijke partij. Een belangrijk punt om tot minder overlast te komen is het terugdringen van het aantal nachtvluchten op Schiphol. De wet die dit moet regelen, moet nog door de Tweede Kamer. KLM zal als grootste gebruiker van Schiphol hier ook een „evenredige bijdrage” aan leveren, zo valt in een brief aan de Tweede Kamer te lezen.

Verder is afgesproken dat KLM zijn CO2-uitstoot voor vertrekkende vluchten tegen 2030 heeft teruggebracht tot het niveau van 2005, als onderdeel van bredere duurzaamheidsafspraken. KLM denkt de totale uitstoot van de vluchten nog verder terug te kunnen dringen. Volgens de staatsagent moeten de definities wat beter worden afgestemd om te kunnen toetsen of afspraken worden nagekomen. Ook geeft de impact van de coronacrisis, waardoor veel minder werd gevlogen, hier een vertekend beeld.