Nieuws/Financieel
1363596
Financieel

'Meeste verzekeraars lopen niet warm voor klimaat’

Shell Pernis is de grootste raffinaderij van Europa

Shell Pernis is de grootste raffinaderij van Europa

Den Haag - Onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer wijst uit dat tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering van Shell niet te merken was dat Nederlandse verzekeraars zich druk maken over de opwarming van de aarde.

Shell Pernis is de grootste raffinaderij van Europa

Shell Pernis is de grootste raffinaderij van Europa

Tijdens de vergadering op 23 mei werd een resolutie in stemming gebracht die Shell vroeg om haar reductiedoelstellingen voor broeikasgasemissies publiek te maken. Deze doelstelling moet in lijn zijn met het streven de aarde met minder dan 2% te laten opwarmen, in overeenstemming met het Klimaatakkoord dat de VN in december 2016 sloot tijdens de top in Parijs.

Achmea, Allianz en APG hebben tegen de klimaatresolutie op de aandeelhoudersvergadering van Shell gestemd. Aegon en Nationale Nederlanden onthielden zich van stemming. Generali belegt wel in Shell, maar geeft geen duidelijkheid of en hoe ze heeft gestemd over de klimaatresolutie. Vivat stemde vóór de klimaatresolutie, evenals Achmea.

Zeven van de acht grootste verzekeraars in Nederland blijken voorts voor in totaal $870 miljoen in Shell te beleggen. Aegon en Allianz nemen hiervan zo’n twee derde voor hun rekening. Van alle onderzochte verzekeraars belegt alleen ASR niet in Shell.

Peter Ras, woordvoerder Eerlijke Verzekeringswijzer, toont zich verontwaardigd: ,,Shell én de verzekeraars hebben de mond vol over het klimaat en zeggen het Klimaatverdrag te willen steunen. Maar zodra het concreet wordt haken ze af. Shell levert een grote bijdrage aan klimaatverandering. Het is onbegrijpelijk dat slechts een minderheid van de verzekeraars steun geeft aan de resolutie aan Shell om bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van het klimaatverdrag.”